EL GOVERN SEGELLA UN EMISARI QUE ABOCAVA AIGUES BRUTES I CONVOCA UNA MESA DE TREBALL PER SOL·LUCIONAR ELS PROBLEMES DE LA BADIA

782
Una de les reunions mantingudes entre la Conselleria Medi Ambient i Territori, la Conselleria de Salut i Consum i associacions veïnals de Pollença.

Les pressions dels veïns del Port de Pollença, i les denuncies d’abocaments d’aigües fecals a la badia, sembla que estan començant a fer efecte. Per una banda l’Ajuntament de Pollença ha encomanat a IMEDEA la realització d’un informe sobre l’estat de les aigües i ecosistemes marins de la Badia de Pollença. I d’altra banda la Conselleria de Medi Ambient ha anunciat avui, 13 d’agost, la creació d’una mesa de treball per analitzar les pressions antròpiques a la badia de Pollença. Al mateix comunicat, la Conselleria informa que l’Agència Balear de l’Aigua ha segellat un emissari marítim-terrestre inutilitzat.

Cal recordar que l’Associació per a la Defensa del Port de Pollença (ASDEPP) va denunciar a principis de juliol que hi havia una gran taca marró a l’aigua a l’alçada d’un emissari teòricament segellat, situat a l’inici de l’escullera del Club Nàutic. Dies després de la denuncia, la mateixa associació va realitzar una analítica de l’aigua a aquest mateix punt i els resultats donaren quatre vegades més contaminació del permès a les aigües de bany.

Es crea una mesa de treball per analitzar els problemes de la badia de Pollença

Sigui com sigui, la Conselleria de Medi Ambient i Territori ha convocat, per al setembre, la primera Mesa de feina per analitzar les pressions antròpiques que pateix la badia de Pollença i que fan referència, especialment, al fondeig i als abocaments que els veïnats de la zona han anat denunciant en els darrers mesos. La proposta d’aquesta Mesa sorgeix arran de les diverses reunions mantingudes des del Govern amb les entitats veïnals i conservacionistes, amb l’objectiu de poder determinar, entre d’altres assumptes, d’on provenen aquests abocaments i qui n’és el responsable per solucionar un problema que fa anys que es repeteix.

Pel que fa als abocament, i d’acord amb la informació amb la qual es compta fins el moment, que constata que són difosos, puntuals i d’origen incert, la tasca és llarga i difícil.

PUBLICITAT

A la Mesa hi assistiran representants de diferents administracions implicades en la matèria, tant municipals com autonòmiques i estatals, així com de diverses associacions i centres d’investigació. Amb aquesta representació es busca tenir un punt comú de trobada entre tots els agents implicats, donada la complexitat competencial de les matèries a tractar. Pel que fa als abocament, i d’acord amb la informació amb la qual es compta fins el moment, que constata que són difosos, puntuals i d’origen incert, la tasca és llarga i difícil.

S’ha segellat un emissari que teoricament estava inutilitzat

Sigui com sigui, i amb l’objectiu d’eliminar cap possibilitat de connexions irregulars, l’Agència Balear de l’Aigua (ABAQUA) ha segellat completament l’emissari que estava connectat a una estació de bombament d’aigües residuals (EBAR), retirada el 2016. Amb el segell tant de l’entrada com de la sortida, s’assegura que la canalització no tengui cap punt extern de connexió que pugui utilitzar l’emissari per amollar aigües brutes a la mar.

Des de l’Agència, a més, es va descartar qualsevol filtració de les seves instal·lacions cap a l’emissari inutilitzat, que se situa al costat del port, amb proves amb fluoresceïna i passant una càmera per part de la canonada, abans de condemnar la canonada definitivament.

Així mateix, cal recordar que, en el conveni entre l’ABAQUA i l’Ajuntament de Pollença per a la gestió de la depuradora, s’hi estableix la necessitat que l’equip municipal dugui a terme un pla de sanejament per millorar la xarxa de clavegueram, una clàusula vinculant i on també s’hi indica que s’ha de fer en un termini d’un any i mig.

A més, des la direcció general de Territori i Paisatge s’han mantingut en contacte constant amb les associacions veïnals per fer un seguiment de la situació i enviar-hi els Agents de Medi Ambient si fos necessari. Igualment, la Direcció General de Recursos Hídrics també s’ha implicat en la investigació de la procedència dels abocaments.

Uns abocaments, però, que no són la única pressió antròpica que pateix la badia de Pollença que, per altra banda, presenta una alta concentració de vaixells i fondejos que també poden estar afectant a la qualitat de les seves aigües i afectant la posidònia. Cal recordar, en aquest sentit, que la Conselleria de Medi Ambient i Territori col·labora amb Red Eléctrica i l’IMEDEA en el projecte Bosc Marí per a la recuperació de dues hectàrees de praderia degradada de posidònia a Punta de l’Avançada.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT