EL GALL EDITOR REEDITA L’ART DE CONRÓ DE MONTSERRAT FONTANET

639

El Gall Editor ha reeditat el manual d’agricultura Art de Conró de Montserrat Fontanet, segons la còpia manuscrita procedent de la biblioteca de Salvador Beltran Font, i ha inclòs en aquesta segona edició les aportacions de diversos especialistes que el passat 2014 participaren al seminari El coneixement agronòmic a mitjan segle XVIII. Llorito, Montserrat Fontanet i l’Art de conró (1747), celebrat a Llorito, amb la finalitat d’aprofundir en la biografia i en el context de l’obra i del personatge.
Aquesta segona edició de l’Art de Conró de Montserrat Fontanet té 224 pàgines, i costa 24 euros.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT