EL CONSELL SUBSTITUÏRA BARRERES METÀL·LIQUES A LA CARRETERA DE POLLENÇA A LLUC

314

El departament de Mobilitat i Infrestructures del Consell de Mallorca substituirà les barreres metàl·liques per mixta de fusta alguns trams de la carretera Ma-10 de Pollença a Lluc, on també instal·larà barreres de fusta noves, on no hi ha cap protecció.

Aquestes obres es duran a terme a diferents carreteres de la serra de Tramuntana, on se substituiran 31 quilòmetres de barrera i s’instal·laran 5’5 quilòmetres de barreres noves.

Aquest dimecres 21 d’octubre, el Consell Executiu aprovà l’expedient de contractació de les obres del projecte d’instal·lació de barrera de fusta i de substitució de barrera metàl·lica que es durà a terme els pròxims mesos a diferents carreteres de l’entorn de la serra de Tramuntana. 

Segons explicà el conseller insular de Mobilitat i Territori, Iván Sevillano, “hem detectat que l’estat d’algunes barreres és deficient i que en altres trams ni tan sols n’hi ha. A més de reduir el perill, les barreres noves tenen un aspecte estètic integrat amb l’entorn i el paisatge”. 

PUBLICITAT

Per dur a terme el projecte s’han estudiat les zones on s’han de substituir o bé on s’han de col·locar perquè hi hagi més seguretat. Aquesta protecció és idònia per a carreteres de geometria i velocitat reduïda segons la legislació vigent sobre criteris d’aplicació de sistemes de contenció.

En total, s’instal·laran barreres mixtes de seguretat en trams de set carreteres de l’entorn de la Serra on fins ara no n’hi havia: Ma-10, Ma-2130, Ma-1032, Ma-2203, Ma-2112, Ma-1120 i Ma-1040. Això suposa col·locar més de 5,5 quilòmetres de barrera nova. A més, se substituirà la barrera metàl·lica que ja hi ha a 31,7 quilòmetres de via de dotze carreteres. 

Amb la finalitat de reduir el perill d’algunes zones, es col·locaran faldons de protecció a la part baixa. Això succeeix a més de 900 metres de trams aïllats de la mateixa carretera de Pollença a Lluc (Ma-10), a la Ma-2130 i a la Ma-1120. 

El projecte no preveu expropiacions ni serveis afectats. El pressupost és de 2.417.364,40 euros. L’aprovació de l’expedient de contractació és la passa prèvia a la licitació i posterior execució de les obres que tenen un termini previst de sis mesos. 

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT