EL CONSELL ELIMINA L’ÚS D’HERBICIDES EN LA NETEJA DE LES VORERES DE LES CARRETERES

El Consell de Mallorca retirarà de manera manual les plantes invasores que creixen a les voreres de les carreteres.