EL CEIP JOAN MAS OFERIRÀ SERVEI D’ESCOLA MATINERA

1146

L’Associació de Pares i Mares d’Alumnes (APIMA) del Centre d’Educació Infantil i Primària Joan Mas de Pollença oferirà servei d’Escola Matinera aquest curs 2015/16 i ho farà com a pla pilot de cara a propers cursos poder ampliar aquest servei a altres centres educatiu.
L’Escola Matinera és un servei de guarderia que permetrà dur els infants a escola entre les 7’30 i les 8’30 hores de dilluns a divendres, i així adaptar-se més i millor als horaris laborals d’alguns pares.
Els pares que vulguin dur els infants a l’Escola Matinera del CEIP Joan Mas ho podran fer en tres modalitats: per dies, per quinzenes i per mensualitats amb un preu estipulat per a cada una d’aquestes possibilitats de 3 euros (el dia), 20 euros (la quinzena) o 30 euros (el mes).

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT