DINAR DE QUINTOS

1657
Fotografia cedida per Llorenç Valls.

En general, els humans són éssers sociables. Viuen en societat i es relacionen amb grups diversos amb els quals comparteixen, diguem-ne, similituds. Una d’aquestes similituds és la “quinta”.

Segons el Diccionari de la Llengua Catalana, en l’accepció corresponent a organització militar, la definició de quinta diu així: “mètode establert per a completar les unitats militars consistent, inicialment, a sortejar els homes útils, a una cinquena part dels quals correspon incorporar-se”. A continuació, especifica que una quinta és el “conjunt de gent reclutada en un mateix any”.

Per contra, entre les moltes accepcions que s’hi defineixen, no n’hi ha cap que faci referència a l’any de naixement. Dic això, perquè, darrerament, els dinars i sopars de quintos s’han convertit en àpats en què es reuneixen persones nascudes un any concret. El canvi de significat té uns fonaments ben senzills, amb l’abolició del servei militar obligatori, desapareixen les quintes militars.

Aquesta fotografia està relacionada amb el terme militar tot just definit. La instantània correspon al dinar de quintos del 1960, concretament del que celebraren l’any 1983. La fotografia està feta a la plaça de Monti-Sion i s’hi poden veure: Pedro Mayol, Jaume Simó, Joan Riusech, Martí Salas, Martí Sastre, Apaolaza, Joan Cerdà “Pobler”, Llorenç Valls, Joan Coll, Toni Cerdà “Buger”, Arnau Colomar, Jaume Pinto, Pellicer, Tòfol Cànaves “Bajoca”, Jeroni Cerdà, Joan March, Jaume Pellicer, Pedro Socies, Miquel Cifre i el capellà, que nomia Pere.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT