DES D’AVUI FINS DIA 3 DE JULIOL, MATRICULACIÓ ON-LINE A L’ESCOLA DE MÚSICA

225
Instantània del concert de Santa Cecília de 2019. Foto: Fernando Perianes.

A partir d’avui, 29 de juny, i fins al divendres 3 de juliol, els alumnes de l’Escola de Música poden realitzar les matrícules per al curs 2020-21; una matriculació que, degut a la covid-19, es farà on-line.

Com s’ha de fer la matrícula on-line?

A través d’aquest enllaç, accedireu a un desplegable amb diferents documents, alguns informatius i altres per emplenar.

Per formalitzar la matrícula, cal omplir els arxius: butlleta de matrícula, butlleta d’ús d’imatge (en cas que l’alumne sigui menor d’edat) i butlleta d’autorització de pagament. Aquesta darrera butlleta ha d’anar signada per l’alumne o tutor i per l’entitat bancària, o bé signada per l’alumne o tutor i un certificat bancari. A més a més, la butlleta de matrícula ha d’anar acompanyada d’una foto de carnet.

Aquestes són les assignatures que ofereix l’Escola de Música per al curs 2020-21.

Què s’ha de tenir en compte?

Els alumnes de 8 a 11 anys que segueixen estudis no reglats, han de tenir en compte que l’assignatura de llenguatge musical és obligatòria, excepte per als de l’especialitat de flabiol i xeremia.

PUBLICITAT

A més a més, com que l’Escola de Música treballa amb la Conselleria d’Educació per realitzar els estudis reglats d’ensenyament professional (PREP) durant el curs 2020-21, aquells que estiguin interessats en realitzar aquests estudis ho han de marcar a la butlleta de matrícula. Tot i amb això, de moment, no és segur que es pugui impartir.

Finalment, “desapareix el concepte del dipòsit i només es contemplarà una sola quota de 40 euros en concepte de matrícula”. Aquesta summa de doblers “no és retornable i és el mateix per a totes les especialitats i modalitats. Aquesta pagament es realitzarà automàticament quan s’obtingui definitivament la plaça i surti a la llista d’admesos al setembre. El fet d’inscriure’s i obtenir plaça implica haver d’abonar la quota de matrícula malgrat que posteriorment es doni de baixa”.

On s’ha de lliurar la documentació?

Una vegada emplenat, tot aquest material s’ha d’enviar a l’Escola de Música a través del correu electrònic escolamusica@ajpollenca.net especificant com a assumpte: matrícula 20-21 i el nom de l’alumne.

Des de l’Escola de Música, apunten que “no s’admetrà cap matrícula fins que no s’hagi aportat tota la documentació amb un sol enviament”.

Es pot lliurar presencialment?

Sí. Segons una carta enviada pel director de l’Escola de Música a l’alumnat, “podreu lliurar la documentació presencialment de dilluns a divendres de 10 a 13,30 hores, a la secretaria de l’Escola”. En aquest cas, “s’ha de dur tota la documentació emplenada prèviament dins un sobre amb el nom de l’alumne”.

Hi haurà un altre període de matriculació?

Sí. A principis de setembre, entre els dies 1 i 4, es realitzarà la matrícula per als nous alumnes. Només s’oferiran les places que hagin quedat vacants i l’ assignació de l’horari individual serà per ordre de matrícula. 

Com es farà l’assignació d’horaris?

Es planteja que es faci telemàticament amb el professor de cada especialitat i, sempre, en funció dels protocols sanitaris que regeixin el moment.

Tot i amb això, l’ordre d’assignació d’horaris individuals d’instrument és realitzarà com anys anteriors amb el sorteig de la lletra inicial del primer llinatge.

Els horaris col·lectius estaran exposats al tauler de l ́Escola i a la pàgina web de l ́Ajuntament. En aquests espais, s’indicarà els dies que es realitzaran les especialitats individuals. En qualsevol cas, són horaris orientatius, ja que dependrà del nombre d’alumnes inscrits i dels protocols sanitaris.

Quan i com començarà el curs?

Està previst que les classes comencin dia 1 d’octubre. Per això, dia 11 de setembre, es penjarà la llista d’admesos a la web i al tauló de l’Escola de Música, on també es podrà confirmar el dia i l’hora per entrevistar-se telemàticament amb el professor de cada especialitat. L’objectiu d’aquesta reunió telemàtica, és escollir l’horari individual per al curs 2020/2021. El fet de no assistir-hi, farà que l’alumne perdi l’ordre de preferència.

A la mateixa carta, el director de l’Escola de Música, Miquel Valls, informa que “encara no disposem d’un protocol de mesures de seguretat, malgrat que estem treballant en possibles situacions que ens podrem trobar a l’inici i durant el proper curs com”. En aquest sentit, detalla que es treballa en l’organització de “Classes individuals i col·lectives totalment presencials”, en “classes individuals presencials i classes col·lectives alternant presencial/streaming” i en “classes individuals i col·lectives totalment on-line”.

Per poder fer les classes on-line, l’Escola de Música treballa en “la possibilitat de poder dotar de recursos informàtics totes les aules, per tal de poder continuar amb el servei, en qualsevol de les situacions que es donin al llarg del curs. En el cas que es tornés a produir una situació d’estat d’alarma es contemplarà la continuïtat del servei totalment on-line, amb un 50 per cent de descompte de totes les especialitats i modalitats”.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT