DEMOGRAFIA 2020: DEFUNCIONS

716
Comparativa dels decessos ocorreguts al municipi de Pollença durant els darrers cinc anys segons les dades del Jutjat de Pau, d'una banda, i de l'IEIB/Padró.

Tancat l’any 2020, és moment de fer el resum demogràfic. Fa dos dies començàrem amb els naixements, ahir continuàrem amb els matrimonis i avui tancam amb les defuncions.

Abans de tot, cal apuntar que les dades que s’analitzen corresponen a les del Jutjat de Pau de Pollença, on es registren les defuncions produïdes al municipi, tant si la persona traspassada és resident habitual, temporal o accidental al municipi. Per contra, no s’hi registren els pollencins residents que moren a altres indrets com per exemple els hospitals de les illes Balears.

Descens acusat de les defuncions

El passat 2020, segons el registre del Jutjat de Pau de Pollença, han mort 62 persones de les quals 34 eren dones i 28, homes. L’any 2019, segons la mateixa font, moriren 90 persones, la qual cosa representa un 31’11 per cent més que enguany.

Davant aquesta acusada diferència entre les morts del passat 2020 i el 2019, hem mirat els darrers cinc anys i, segons la mateixa font, el nombre de traspassos es movia entre els 80 i els 90 anuals.

PUBLICITAT

Com que la diferència no és qüestió d’un any, hem consultat el padró municipal corresponent a 2020 (112) i l’Institut d’Estadística de les illes Balears corresnponents a 2015 (157), 2016 (149), 1017 (157) i 2018 (143). D’aquesta manera hem pogut comprovar que la diferència entre el 2020 i els anys anteriors també era acusada.

De fet, si feim una mitjana de les defuncions entre 2015 i 2018, traiem que, al municipi, es produeix una mitjana de 151’5 traspassos, lluny dels 112 del passat 2020. Percentualment, per tant, la diferència segons aquestes altres fonts, segurament més apropades a la realitat, és del 26’07 per cent menys traspassos durant aquest 2020.

Abril, maig i juliol amb vuit traspassos per mes varen ser els més funestos de 2020, mentre que gener, octubre i novembre amb dues defuncions per mes foren els més benèvols.

Mes de defunció.

Sobre l’edat

La mitjana d’edat de les persones que, segons les dades del Jutjat de Pau, han mort durant el passat 2020 era de 81’48 anys, un any més que les persones que moriren el 2019, quan la mitjana d’edat va ser de 80’23 anys.

La persona més major que va morir durant el 2020 tenia 101 anys i els dos més joves, 48 anys.

Pel que fa al grup d’edat amb més defuncions, va ser entre aquells que tenien entre els 85 (4) i els 92 (7) anys.

Edat de defunció.

Lloc de naixement i últim domicili

De les 62 persones que moriren al municipi de Pollença, 22 havien nascut a Pollença mateix la qual cosa representa el 35’48 per cent. Seguit dels pollencins, els externs, o sigui nascuts a altres pobles de Mallorca, eren 11 la qual cosa significa el 17’74 per cent. Entre els externs, destaquen tres persones nascudes a la Pobla que moriren a Pollença durant el 2020. També es va produir un decès d’una persona nascuda a Sant Antoni de Portmany (Eivissa).

Pel que fa a les defuncions de persones nascudes a l’Estat espanyol, el nombre se situa en els 19 decessos la qual cosa significa 30’64 per cent de defuncions.

A més a més, s’han d’apuntar els 7 difunts nascuts a diferents indrets d’Europa, la qual cosa representa l’11’29 per cent. D’aquests, n’hi havia quatre nascuts al Regne Unit.

Finalment, cal fer esment a una persona nascuda a Amèrica i una altra a Àsia.

Lloc de naixement.

Pel que fa a l’últim domicili i segons les dades del Jutjat de Pau, 37 persones moriren al domicili habitual i 20 en una de les dues residències que hi ha al municipi. Els 5 restants moriren a altres indrets, bé fossin domicilis accidentals o espais públics per accident o per causes naturals.

Domicili últim.

Sobre noms i llinatges

Sobre els noms de les persones que ens han deixat durant el passat 2020, hi havia Catalina (5), Antonia (3), Antonio (3), Ignacio (3), Magdalena (3), Margarita (3) i Maria (3).

Pel que fa als llinatges, és de destacar que deu de les persones traspassades només tenia un llinatge, en contra del que és habitual a Pollença. Més enllà d’aquest detall, entre els primers llinatges dels difunts, s’hi compten Cerdà (3), Cànaves (2), Cifre (2) i Rodríguez (2), mentre que, entre els segons llinatges, hi ha Cerdà (3), Cifre (2), González (2), Serra (2) i Torrandell (2).

PUBLICITAT
PUBLICITAT
TOT MARCO digital
PUBLICITAT