LA DEMOGRAFIA DE 2017 EVIDENCIA LA MULTICULTURALITAT DE POLLENÇA

425
El 2017 ha estat l'any amb menys naixements dels darrers 10 anys

La demografia de 2017 evidencia que la multiculturalitat al municipi de Pollença és una realitat que va més enllà de la simple percepció. Així es pot veure tant a partir de la informació referent als natalicis com als matrimonis, però també en el capítol de defuncions queda clar la diversitat cultural del municipi.

Cal puntualitzar que, mentre que els pares decideixen el lloc en què volen inscriure els seus fills, independentment d’allà on hagin nascut, aquells pollencins que moren a hospitals o a fora del municipi de Pollença no consten al registre, anc que siguin enterrats al cementeri municipal. Per tant, al registre de Pollença, consten aquelles persones que, durant el 2017, finiren dins els límits del municipi, tant si eren residents, externs o turistes.

Naixements

El passat 2017 varen néixer 132 infants dels quals 66 són nins i 66, nines. D’aquests 132 naixements, tan sols un ha estat doble: o sigui només han nascut uns bessons.

El mesos més prolífics foren el de juliol i el d’agost, amb 16 naixements cada mes, mentre que octubre, amb sis natalicis, és el mes amb menys neòfits.

PUBLICITAT

Pel que fa a l’estat civils dels seus progenitors, casats i fadrins/divorciats estan molt equilibrats. Per ser exactes, hi ha 65 pares casats, 58 fadrins i 8 divorciats, mentre que, de mares, n’hi ha 65 de casades, 63 de fadrines i 4 divorciades. Com podeu comprovar, hi ha una dona que ha estat mare durant el 2017 sense que aparegui la figura paterna.

Noms i llinatges

El nom més posat de 2017 ha estat Júlia, en total han nascut sis nines que duen aquest nom. El següent lloc del rànquing de noms és Xavier i Martina amb un empat de 3 infants, i de Tomeu, Quim, Pere, Noa, Maria, Marc, Joan, Jaume, Irene, Guillem, Carla, Aitor i Abril amb dos infants que es diuen així. Els 94 infants restants tenen noms distints.

Aquests diferència també es fa latent als llinatges. D’entrada, dels 132 infants que varen nàixer durant el 2017, n’hi ha 34 que només tenen un llinatge, cosa que aquí no és costum. Entre els primers llinatges, destaca Cifre amb sis neòfits que duen aquest cognom tan pollencí. La resta d’infants duen un primer llinatge que o bé es repeteix una vegada, és el cas de Vives, Sànchez, Rodríguez, Morillo, Moreno, Llompart, Llobera, López, Chantah, Cerdà, Cànaves i Bonilla (que és el primer llinatge dels germanets bessons).

Pel que fa al segon llinatge que duen 111 dels 132 infants nascuts el 2017, tampoc hi ha moltes repeticions. Per ser exactes, hi ha tres Llobera, Ferrer i Cerdà, seguits de dos Rodríguez, Pereyra, Muñoz, González, Fernández, Crespí, Cantallops i André (els bessons).

Lloc de naxement dels pares

Més enllà dels noms i dels llinatges, el lloc de naixement dels seus progenitors també demostra la diversitat cultural del municipi. No debades, si bé els pares i mares nascut a Pollença són majoria, en cap cas arriben al 50 per cent. Així, hi ha 50 homes i 55 dones nascuts a Pollença que han estat pares aquest 2017. O sigui que només un 37’87 per cent dels pares i un 41’66 per cent de les mares de 2017 han nascut a Pollença.

Més enllà dels pollencins, s’ha d’apuntar que 9 pares varen néixer a l’Argentina, 8 a Palma, 8 a Romania, 7 al Marroc i 7 a Sevilla. Pel que fa a la procedència de la resta de mares, són de destacar-ne 8 de Marroc, 7 d’Argentina, 7 de Palma i 7 de Romania, així com 6 de Sevilla i 5 de la Pobla.

Edat dels pares

Finalment, sobre les edats de les dones que han estat mares durant el 2017, un total de 131 ja que hi ha uns bessons, tenen edats compreses entre els 17 i els 44 anys. L’edat mitjana de les mares de 2017 és de 31’90 anys. Ara bé, el gruix de dones, 89 per ser exactes, que han estat mare durant el 2017 havien nascut entre 1978 i 1988. Per tant, es pot afirmar que entre els 29 i els 39 anys és l’edat escollida per les dones de Pollença a l’hora de tenir fills.

Matrimonis

Durant el 2017, hi ha hagut 76 matrimonis dels quals 67 han estat civils i 8 religiosos. Entre els matrimonis de 2017, n’hi ha hagut un d’homosexual. La majoria de contraents eren fadrins (125), però també hi ha hagut 26 divorciats i una vídua.

Dels 67 matrimonis civils, 41 els ha casat la jutgessa de Pau, Rosario Sànchez, i 13, el batle, Miquel Àngel March, la resta els ha casat diferents regidors de l’ajuntament de Pollença.

Pel que fa a la procedència, 53 dels contraents són de Pollença, però també s’ha de destacar que n’hi ha 18 de Palma i 8 de Colòmbia, essent aquests dos col·lectius els majoritaris.

Defuncions

Durant el 2017, han mort a Pollença 84 persones de les quals 52 són dones i 32, homes. El mes més funest va ser el mes de gener, quan traspassaren 15 persones seguit de maig, quan hi va haver 11 traspassos.

Respecte les edats, s’ha d’apuntar que la mitjana d’edat dels difunts de 2017 és de 82’20 anys. Tot i amb això el pollencí que morí més jove durant el 2017, tan sols tenia 26 anys, mentre que el més gran va arribar als 102. Així mateix s’ha de dir que 45 dels 84 traspassos, tenia edats compreses entre els 86 i els 98 anys.

Lloc de naixement dels difunts

Dins la línia d’allò apuntat tant a la introducció com als capítols corresponents a naixements i matrimonis, les persones que han finit la vida a Pollença durant el passat 2017 també posen de manifest la diversitat cultural del municipi. Tant és així que, d’aquests 84 pollencins difunts, 31 eren nascuts a Pollença i 19 a altres municipis de Mallorca, la qual cosa significa que 50 dels traspassats eren mallorquins. Fins a 11 nascuts al Regne Unit traspassaren a Pollença durant el passat 2017, mentre que altres 7 nasqueren a diferents indrets d’Europa; un, a l’Argentina (Amèrica) i un altre, a Kuala Lumpur (Àsia). Finalment, 13 de les persones difuntes durant el 2017 havien nascuts a diferents indrets de l’Estat espanyol.

Un altre indici d’aquesta diversitat cultural fins i tot en el capítol de defuncions és que 17 dels difunts tan sols tenia un llinatge; essent aquesta la dada més destacable pel que fa als cognoms.

Noms dels difunts

Sí que mereix un comentari a mode de curiositat que, entre els noms més abundosos que tenien els pollencins morts durant 2017, hi ha Maria (7), Margalida (4), Francisca (7). Antònia (6) i Francisco (3). Cinc noms ben nostrats que, entre els infants nascuts durant el 2017, desapareixen. No debades, el 2017 nasqueren dues Maria, una Antònia i un Xesc, però zero Margalida i Francisca.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT