DEMANEN AMPLIAR L’EDIFICI PRINCIPAL DE L’HOTEL FORMENTOR ACOLLINT-SE A LA LLEI COVID-19

235

Mentre l’Ajuntament de Pollença estudia l’aprovació d’un projecte integral de reforma de l’Hotel Formentor consistent principalment en reformar l’interior de l’edifici principal, la propietat ha consultat la possibilitat d’augmentar un 15% el seu volum d’acord amb el decret llei del Govern Balear aprovat el maig del 2020.

Antecedents

El desembre del 2020 es va confirmar que un fons d’inversions amb seu a Andorra anomenat Emin Capital havia comprat l’hotel Formentor i que seria la companyia de luxe Four Seasons l’encarregada de la seva explotació. La venda es va formalitzar després que l’Ajuntament de Pollença aprovàs un projecte bàsic de reforma, el qual plantejava una reforma total de l’edifici principal sense ampliar el volum i, fins i tot, reduint les places. El projecte bàsic també contemplava la cessió a l’Ajuntament de zones verdes i vials de la urbanització que, ara mateix, són propietat de l’hotel. Aquest projecte bàsic s’ha transformat en un projecte de reforma integral que ara està en mans dels tècnics de l’Ajuntament, que comproven si respecta el projecte bàsic i les normatives municipals.

La reforma

Segons varen explicar els arquitectes encarregats de la reforma, Estudio Lamela, la reforma de l’Hotel Formentor estarà acabada el 2023, quan es podran tornar a obrir les portes, i es reduiran les habitacions de 123 a 110. D’altra banda el projecte inclou dos restaurants, diversos bars i cafeteries, així com zones d’esdeveniments, spa, gimnàs i diverses àrees de serveis i instal·lacions. És més, segons Estudio Lamela, també es duran a terme actuacions exteriors al voltant de l’edifici a fi de recuperar el paisatge autòcton i integrar l’entorn mitjançant la remodelació i millora de jardins, terrasses, piscines, pistes esportives. Tot i això, l’arquitecta d’Estudio Lamela i directora del projecte, Elena Dueñas, va declarar que “el volum de l’edifici existent es conserva, la qual cosa permetrà que la imatge de l’Hotel Formentor es mantendrà inalterada des de la badia de Pollença”.

Una possible ampliació del 15 per cent del volum

Tot i les declaracions de l’arquitecta, el batle de Pollença, Bartomeu Cifre, ha confirmat que la propietat ha realitzat una consulta a l’Ajuntament per valorar la possibilitat d’augmentar un 15 per cent el volum de l’edifici principal. Cifre ha declarat que l’Ajuntament està analitzant aquesta possibilitat que s’acull al decret llei aprovat el dimecres 13 de maig pel Govern Balear de mesures de reactivació econòmica, que permet als hotels realitzar actuacions de millora que impliquin obres d’ampliació de fins a un 15%, sempre dins de la seva parcel·la i sense ampliar places.

PUBLICITAT

A més el batle també ha explicat que s’esbucaran edificacions alienes a l’edifici principal. “El que plantegen és que s’eliminin edificis que estan fora d’ordenació, perquè es reduiria l’edificabilitat total. Tirar abaix tot el que es va fer sense llicència i permetre aquest increment del 15 per cent”, ha declarat Cifre.

Reaccions

El partit a l’oposició, Podem Pollença, s’ha declarat favorable a una reforma integral que permeti l’augment de la qualitat de les places i una major eficiència energètica, però creuen que l’augment d’un 15 per cent del volum suposaria un despropòsit de consum addicional de territori i recursos que ara veim materialitzat al nostre Municipi. De fet Podem es va oposar al Decret llei 8/2020 respecte a les ampliacions del 15% en establiments turístic, “subjectes només a declaracions responsables en alguns casos i no a llicències urbanístiques”.

D’altra banda, l’associació ecologista Terraferida ha instat al Govern i a l’Ajuntament de Pollença a evitar un augment del volum i creuen que de cap manera es podrien fer aquestes obres, ja que “el plantejament municipal no està adaptat” per la qual cosa “és literalment impossible ampliar un 15% sense fer obres majors”. A més Terraferida recorda que l’Hotel està situat a un espai LIC (Lloc d’Interès comunitari), per la qual cosa caldria un informe previ de la Comissió Balear de Medi Ambient.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
TOT MARCO digital
PUBLICITAT