DELS PROGRAMES ELECTORALS (II)

353
Tots els candidats a la Batlia de Pollença
Els candidats a la Batlia responen.

qüestionari 2

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT