DE 17 A 22 CASOS DE CORONAVIRUS EN UN CAP DE SETMANA

866

La coordinadora del Centre de Salut de Pollença, la Doctora Alejandra Valero, ha comunicat que, en un cap de setmana, s’ha passat de 17 a 22 casos actius i no hi ha hagut cap alta. O sigui que el nombre d’infeccions per SARS-CoV-2 d’aquest cap de setmana ha estat de 5 nous casos.

Test ràpid

Des del passat 16 d’octubre, la conselleria de Salut del Govern de les illes Balears aplicat tests ràpids d’antígens de la covid-19 en centre d’atenció primària de les illes Balears. De moment, el centre de salut de Pollença encara no n’aplica. De fet, a Mallorca, aquests tests s’aplicen al centres de salut de Llucmajor i d’Inca.

Una vegada finalitzada la formació dels professionals es preveu que es puguin fer a tota Atenció Primària (centres de salut, punts d’atenció continuada (PAC) i serveis d’urgències d’atenció primària (SUAP) i també per mitjà dels equips del SAMU-061. El Servei de Salut ha adquirit 850.000 tests ràpids (450.000 ja estan a disposició dels centres i se’n preveu l’arribada de 400.000 més).

La població diana d’aquestes proves diagnòstiques són pacients amb símptomes de menys de cinc dies. El test ràpid d’antígens permet diagnosticar el virus en pacients simptomàtics en els primers cinc dies d’infecció, quan la càrrega viral és més alta. És una eina diagnòstica molt útil, ja que el fet de disposar dels resultats en quinze minuts permet actuar amb més celeritat a l’hora de tallar la cadena de transmissió i frenar la transmissió comunitària del virus. Aquest test diagnòstic detecta els anomenats antígens, unes proteïnes específiques presents en el virus. Es realitza introduint els escovillons via nasofaríngia (igual que les PCR) per extraure les mostres.

PUBLICITAT

Amb la incorporació del test ràpid d’antígens, el Servei de Salut disposa actualment de tres tipus de proves diagnòstiques: les PCR, el test ràpid d’antígens i les proves serològiques. Mentre que la PCR i el test ràpid d’antígens detecten la càrrega viral, les serologies detecten la presència d’anticossos; és a dir, la reacció defensiva de l’organisme davant la infecció. Aquests darrers són els més indicats a l’hora de detectar si un pacient ha passat la malaltia.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT