DARRERS DIES PER ACONSEGUIR UN PLAÇA A L’ESCOLA DE MÚSICA

62

Demà, divendres 7 de setembre, acaba el termini per aconseguir una plaça vacant a l’Escola de Música de Pollença, per al curs 2018/19. La secretaria de l’Escola de Música (carrer Guillem Cifre de Colonya, 33) obre de dilluns a divendres de 16 a 20 hores.

Dia 13 de setembre, s’exposaran les llistes de l’alumnat admès i les dates per entrevistar-se amb el professorat per escollir l’horari de l’especialitat.

Cal recordar que aquells alumnes de l’escola que es matricularen durant el mes da maig, l’horari individual es realitzarà per sorteig, mentre que l’horari dels matriculats pel juny i setembre es realitzarà per ordre de sol·licitud. Pel que fa als horaris col·lectius, es podran consultar al tauló d’anuncis de l’Escola de Música o bé a través de la web de l’ajuntament de Pollença (www.ajpollenca.net).

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT