D’AQUÍ A UN MES, O PRESSUPOSTS APROVATS, O CANVI DE BATLE

D’AQUÍ A UN MES, O PRESSUPOSTS APROVATS, O CANVI DE BATLE

  524

  Després que en el darrer ple de l’ajuntament de Pollença, el passat dia 16 de maig, es rebutjàs el projecte de pressupost general de Pollença del 2017 que va presentar l’equip de govern (Junts + UMP), el batle de Pollença, Miquel Àngel March, ha decidit vincular l’aprovació a una qüestió de confiança.
  Si la confiança en l’actual batle continua essent majoritària, suposarà que els pressuposts presentats seran aprovats automàticament; però, si això no succeeix, significarà que no s’aprova el pressupost al plenari extraordinari, que probablement se celebrarà el proper dijous 25 de maig, i que els partits de l’oposició tindran un mes per presentar una moció de censura contra l’equip de govern. Si en aquest termini la moció de censura no es presenta o no prospera en el cas de celebrar-se el ple, es donarà per atorgada la confiança al batle i, en conseqüència s’aprovaran els pressuposts del 2017 elaborats per l’equip de govern.
  Aquest procediment es basa en una sentència de la Sala 3a del Tribunal Suprem de 13/02/2015 que dóna a entendre que si la qüestió de confiança obté el nombre necessari de vots favorables, el Ple haurà aprovat el projecte en els termes que resulten dels articles 168 i següents de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
  L’Ajuntament de Barcelona, presidit per Ada Colau, és el més gran de l’Estat que ja ha fet servir aquest procediment per aprovar els pressuposts ordinaris, però ja n’hi ha haguts molts d’altres.
  Cal recordar que per aprovar una moció de censura seria necessari el vot a favor d’una majoria absoluta del consistori, per la qual cosa seria imprescindible que tots els partits a l’oposició (PP, Tots i Alternativa) votassin en el mateix sentit.
  Aquesta situació posarà en qüestió els partits de l’oposició de Tots per Pollença, Partit Popular i Alternativa per Pollença que veuen com s’aprovaran el pressupost que han rebutjat, a no ser que es posin d’acord amb per presentar una moció de censura i un batle alternatiu, cosa que en principi sembla difícil.
  Després del ple extraordinari del passat dijous Alternativa ja va manifestar que no aprovaria els pressuposts fins que no es complissin els acords que feren que en el 2015 votassin a favor de la investidura del batle. En aquest sentit l’equip de govern ha assenyalat que sí que tenen intenció de complir aquests pactes, com els posteriors subscrits, que encara no s’han complert.
  A hores d’ara l’Ajuntament disposa d’uns pressuposts prorrogats per poder seguir amb el correcte funcionament de l’administració.

  gif ANIMADO Volar-e

  Artícles relacionats