CRÍTIQUES  PER LA NOVA  DEDICACIÓ EXCLUSIVA  A L’AJUNTAMENT DE POLLENÇA

1272

En el decurs del ple extraordinari celebrat, ahir divendres 17 d’abril i en el qual s’aprovaren inicialment els pressuposts municipals de l’Ajuntament de Pollença per al 2020 amb 10 vots a favor(Tots-UMP-PP-PI), 5 en contra (Junts) i 2 abstencions (Alternativa-Podem). I s’inicià un debat, continuat posteriorment a les xarxes socials, sobre l’aprovació d’una partida de 46.000 euros per una dedicació exclusiva nova del 100% de dedicació més les adients despeses de seguretat social.

Aquesta dedicació exclusiva serà per a la regidora Maria Petra Buades (Tots) que fins ara tenia dedicació parcial essent responsable de Turisme, Medi Ambient i Administració electrònica, a més de 4t tinent de batle.

Recordar que la partida del pressupost de 2020 de les retribucions dels òrgans de govern puja a 485.208’09 euros.

Junts Avançam

En un comunicat fet públic per Junt Avançam es denuncia que “la pujada de sous des de principi de legislatura ja és del 40% respecte a l’anterior i que només per enguany la partida incrementa un 20% la part de dedicacions exclusives de l’equip de govern.”

PUBLICITAT

Junts argumenta el seu vot contrari als pressuposts “pel fet d’haver-se elaborat sense la voluntat d’incloure aspectes de caire social per combatre els efectes del Covid-19″. S’afegeix que “aquest pressupost no servirà per donar solucions a les conseqüències socials, econòmiques i sanitàries que està provocant aquesta pandèmia.”

I que “és un menyspreu a la ciutadania veure com incrementen en més d’un 20% la partida per dedicacions exclusives de l’equip de govern, tal i com ha confirmat al ple de la corporació la regidora Maria Buades. En canvi, no hi ha recursos per incrementar el pressupost de l’àrea de Benestar Social de forma substancial…” Finalment, anuncien la presentació d’al·legacions a aquests pressuposts.

Tots per Pollença

Per la seva part, el batle de Pollença, Bartomeu Cifre (Tots per Pollença) ha declarat que “al pressupost de 2020 hi figura la dotació pressupostària d’una nova dedicació al 100% que és el que ara s’ha aprovat, posteriorment hi haurà d’haver el plenari que aprovi la nova dedicació que probablement serà dins el mes de maig.”

També ha volgut afegir que “ara ja, na Maria Buades té plena dedicació a l’Ajuntament, però faltava incorporar la partida al nou pressupost i també el plenari que es farà properament on s’aprovi la dedicació. Maria Buades incorporarà a les seves tasques la delegació de la Policia.”

Buades justificà al Plenari municipal que al començament de la legislatura tenia una activitat privada i no podia tenir el 100% de dedicació, però que ara que ja no la té pot dedicar-se completament a l’Ajuntament i passarà a cobrar el mateix que cobren els seus companys amb dedicació exclusiva (46.000 euros).

Alternativa i Unides Podem

Per la seva part, Marina Llobera (Alternativa) ha fet públic que “l’excepcionalitat de la situació ens ha duit a l’abstenció (en la votació dels pressuposts), ara bé es faran al·legacions perquè són uns pressuposts molt millorables. “Destaca que “els 150.000 euros –pressuposts per fer front a la pandèmia del COVID- seran totalment insuficients” i critica que els pressuposts no s’han modificat des d’abans del decret d’alarma.

També –afegeix- “s’ha d’incrementar la partida a serveis socials perquè el que hi ha és insuficient (basta recordar que per les inundacions de l’any passat se n’hi posaran 250.000 euros per fer front als mals) i que la crisi econòmica que ve serà devastadora.” Llobera reclama que “s’ha d’enfortir el sector públic, l’economia local diversificada i el respecte al medi ambient ja que el model només basat amb el turisme es demostra que és un model dèbil” Referent a la variació de retribucions de l’equip de govern la veu injustificada totalment.

Per la seva part Michael L. Muller (Unides Podem) manifesta que s’han abstingut “perquè era ben necessari que l’Ajuntament comptàs amb un pressupost ja… “ però hi ha coses que no comparteixen gens. Retreu que el batle que trencàs el debat al ple i que presentaran al·legacions.

Muller considera que la partida de serveis socials per fer front a la pandèmia està infradotada (150.000 euros + part del superàvit del 2019) i no entén com no s’han retallat partides com festes…

A nivell de sous Podem, considera que els 54.000 euros que cobra el batle i els 46.900 euros bruts de cada una de les dedicacions exclusives són un excés i s’han de retallar vistes les circumstàncies”.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT