COVID-19, EN MASCULÍ O EN FEMENÍ?

339

El coronavirus (CoV) són una família de virus que poden causar diverses afeccions respiratòries. Dins aquest grup, el 2019, va sorgir un nou coronavirus que, en àmbits científics, es va anomenar síndrome respiratòria aguda per coronavirus 2.

El Comitè Internacional de Taxonomia de Virus (ICTV) va abreujar el virus causant de la síndrome respiratòria aguda per coronavirus 2 com a SARS-CoV-2. Però, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana l’ús de COVID-19, que és l’acrònim de COrona VIrus Disease, amb la xifra 19 corresponent a l’any.

Per tant, tractant-se d’una malaltia (disease, en anglès), el gènere que correspon a les sigles COVID-19 és el femení com malaltia, pneumònia o síndrome respiratòria.

El TERMCAT apunta que, com a principi, les sigles o acrònims prenen el gènere que té la forma catalana corresponent completa, tant si la sigla està formada en català com si està agafada d’una altra lengua com és el cas de COVID. Per tant, el gènere que pertoca a la sigla COVID-19, manllevada de l’anglès, és el femení (“la COVID-19”) per l’explicat al paràgraf anterior.

PUBLICITAT

D’on sorgeix el COVID-19?

En alguna ocasió, tanmateix, hem sentit parlar o hem vestit escrit “el COVID-19”.

El TERMCAT exposa que probablement això es deu al fet que el parlant no té present aquest referent omès en una sigla que resulta poc transparent, i al fet que sovint no es distingeix entre la referència a la malaltia (femení) o al virus (masculí)».   

De fet, en espanyol, la Real Academia de la Lengua recomana l’ús de l’article femení, però també accepta l’article masculí.

Aleshores, el SARS-CoV-2, què és?

Si no es fa referència a la malaltia, sinó concretament al virus que la causa, es parla de SAR-CoV-2 que, com s’ha dit abans, és el nom oficial aprovat pel ICTV. Tanmateix, però, l’OMS recomana fer servir formes denominatives com ara “el virus responsable de la COVID-19” o “el coronavirus de la COVID-19” per evitar la confusió.

I ara que ja saben aquestes curiositats lingüístiques del maleït virus:

Com l’hem d’escriure: en minúscules, en majúscules…?

La grafia més adequada en català, de manera similar a altres casos com “SARS” o “MERS”, és amb rodona i majúscules. Però, com que es tracta d’una sigla que té molta presència, es pot considerar adequada la tendència a tractar-la com un nom comú i escriure-la en minúscules ‘covid-19’. En canvi, el mot amb majúscula inicial (‘Covid-19’), que seria un pas intermedi cap a la lexicalització i l’ús en minúscules, no resulta tan adient, perquè podria induir erròniament a pensar que es tracta d’un nom propi.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT