CORONAVIRUS: 3 NOUS POSITIUS I 4 ALTES

1166

La coordinadora del Centre de Salut de Pollença, la Doctora Alejandra Valero, informa que, durant el dia d’ahir, es detectaren tres nous positius per coronaviurs i es donaren quatre altes. Per tant, ara mateix, el Centre de Salut de Pollença fa el seguiment a 52 casos actius de persones infectades per SARS-CoV-2.

Respecte les dades apuntades ahir, avui hi ha un cas positiu menys.

Pel que fa a la conselleria de Salut del Govern de les illes Balears, la situació epidemiològica al municipi de Pollença és complicada amb 68 casos actius. De fet, només Sóller i Llucmajor, estan en un nivell similar i Palma, Calvià, Marratxí, Manacor i Inca estan pitjor que a Pollença.

La diferència de casos entre les dades del PAC i les del Centre de Salut s’explica per aquestes raons.

PUBLICITAT

Quarta fase de l’estudi de prevalença

La Conselleria de Salut va iniciar ahir, dilluns 9 de novembre, la quarta fase de l’estudi de prevalença de la covid-19 a les illes Balears.

Els resultats de les tres primeres fases de l’estudi apuntaven que un 1,4 per cent de la població de les illes Balears havia desenvolupat anticossos

En aquesta fase de l’estudi epidemiològic dissenyat pel Ministeri de Sanitat i l’Institut de Salut Carles III, a les Illes Balears, seran citades 4.934 persones: 2.497 a Mallorca, 973 a Menorca, 1.014 a Eivissa i 450 a Formentera. Tractant-se de la mateixa població determinada per l’Institut Nacional d’Estadística a les primeres tres fases, el Servei de Salut fa una crida i els anima a continuar col·laborant. A la mostra poblacional hi ha persones de tots els grups d’edat i localitzacions geogràfiques.

Ahir començaren les telefonades, que es coordinen per mitjà de l’atenció primària i hospitalària de les diferents illes, i a partir del dia 16 s’iniciarà la presa de mostres. El Servei de Salut informarà durant la telefonada sobre els objectius de l’ENE-COVID, sol·licitarà el consentiment per participar-hi i concertarà la cita al centre de salut o a l’hospital.

L’estudi contempla prendre mostres de totes les persones que conviuen en un mateix domicili. Això li dona més representativitat i, a més, pot permetre diferenciar entre les  infeccions noves que tenen lloc per transmissió comunitària i les que es puguin estar produint dins les llars.

A mitjans de juny, la tercera fase de l’estudi de seroprevalença va mostrar que les illes Balears eren la comunitat on menys s’havia propagat la covid-19, amb un 1,4 per cent de la població balear que havia desenvolupat anticossos contra el coronavirus.

Amb aquesta nova fase de l’estudi es pretén estimar el percentatge de la població espanyola que ha estat en contacte i ha desenvolupat anticossos contra el coronavirus SARS-CoV-2. Aquest fet és conegut amb el concepte de seroprevalença. L’estudi també pretén valorar com ha evolucionat la immunitat en aquelles persones que havien estat positives.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT