CONVOQUEN UN PLE EXTRAORDINARI PER SUPRIMIR LA SERVITUD DE PAS AL CAMÍ DE TERNELLES

259

L’ajuntament de Pollença ha convocat un Ple extraordinari per a demà, dijous 25 de febrer, a les 12 hores, a la Sala de Plens. Entre els temes que es debatran, hi ha l’aprovació de la supreesió de la servitud d’accés a la mar i al Castell del Rei a través del camí de Ternelles.

L’ordre del dia de la sessió plenària és aquest:

  1. Expedient 24/2021. Dictamen per a l’aprovació de la resolució de
    reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació de crèdit núm. 1-2021
  1. Expedient 570/2021. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de les bases reguladores per concedir subvencions a les empreses que utilitzin el català com a llengua habitual
  2. Expedient 4104/2020. Dictamen per a l’aprovació de la resolució
    d’al·legacions i aprovació provisional, si procedeix, de la modificació puntual del PGOU local per a la seva adaptació al PORN de la Serra de Tramuntana mitjançant la supressió de la servitud d’accés a la mar i al Castell del Rei a través del camí de Ternelles (polígon 4, parcel·la 649), en compliment de la interlocutòria dictada en data 29.05.2020 per la sala del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (PO 122/2013)
PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT