CONVENI I PLA DIRECTOR PER A LA GOLA

89

La comissió mixta de la Gola, formada per l’ajuntament de Pollença i la conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears a través de l’Ibanat, s’han reunit aquesta setmana per preparar un nou full de ruta per a la gestió de la Gola.

D’aquesta manera, ambdues institucions han acordat que es redactarà un pla director que recollirà tot el conjunt d’actuacions que es duran a terme a la Gola com són les millores als observatoris i al tancament del parc, augmentar la seguretat de la zona, netejar les zones forestals, crear una àrea recreativa, millorar les zones verdes així com els itineraris i la rehabilitació de marges entre d’altres.

“Ens posam a treballar conjuntament amb l’objectiu comú de millorar aquest espai natural”, la finalitat d’aquesta feina que faran ambdues institucions, ha dit el batle Bartomeu Cifre Ochogavia, “és la renovació del conveni i el compromís de redactar un pla director que ens servirà per dur a terme les inversions necessàries i continuar, d’aquesta forma, amb les feines que es varen començar fa uns anys i que, pel canvi de govern primer i la pandèmia després, es varen aturar”.

“El nostre objectiu és que es duguin a terme les accions necessàries per al manteniment necessari i adequat d’una zona natural molt important de Pollença i aconseguir que aquest lloc tan emblemàtic i de tant de valor mediambiental pugui ser gaudit per pollencins i visitants”. 

PUBLICITAT

Cal recordar, tal com el batle va explicar en el seu moment, que l’Ajuntament no té competències d’actuació sobre la Gola ja que únicament gestiona el Centre Turístic Ornitològic. Des del consistori, han dit, “no podem dur a terme cap acció de millora i per això és tan important la col·laboració conjunta i la renovació del conveni ja que ens permetrà recuperar la cogestió juntament amb la Conselleria de Medi Ambient”.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT
TOT MARCO digital