CONFIANÇA DE LES FAMÍLIES AMB LES RESIDÈNCIES DEL MUNICIPI

536
L'obra social de la Caixa va donar una tablet per millorar la comunicació dels usuaris de la Residència de Sant Domingo amb els seus familiars que, des que s'inicia la crisi del coronavirus, no poden visitar-los.

Les famílies dels usuaris, tant de la Residència de Sant Domingo de Pollença com de la Residència Sèniors Pollença del Port, confien amb aquests centres. Així ho demostra que ningú no ha demanat per treure un familiar i ocupar-se’n temporalment, mentre dura la crisi de la Covid-19. En aquest sentit, la directora de Sèniors Pollença, Tania Muñoz, va comentar que “per tranquil·litat de les famílies, oferirem aquesta possibilitat i ningú no s’hi va acollir”.

Aquesta confiança de les famílies va acompanyada de la tranquil·litat en què s’ha viscut la pandèmia a Pollença, en general, i a les residències, en particular. Ben al contrari que a les illes Balears, on ara mateix un dels sectors més afectats pel coronavirus són les residències de la tercera edat, motiu pel qual, des del Govern de les illes Balears, es va donar la possibilitat de treure temporalment els usuaris negatius, sempre i quan un familiar se’n pogués fer càrrec.

Nets de Covid-19

Fa unes setmanes, a la Residència Sèniors Pollença del Port, es donaren dos casos positius de covid-19. Dos casos aïllats i fàcilment identificables que, en aquests moments, han superat la malaltia i donats d’alta.

Arran d’aquests dos casos, es varen fer les proves als 73 treballadors de la Residència Sèniors Pollença i tots donaren negatiu. A continuació, també es feren tests entre els 105 residents i tots estan nets de Covid-19.

PUBLICITAT

Tot i que s’ha reorganitzat el funcionament de la Residència Sèniors que ara segueix un model hospitalari, “el personal és suficient per cobrir les necessitats i, encara que l’empresa ens ha ofert ampliar personal, consideram que no ens fa falta”, assegura la directora de la Residència, Tania Muñoz.

Zero casos

A la Residència de Sant Domingo de Pollença, de competència municipal, tampoc ningú no ha sol·licitat per treure algun familiar mentre duri la crisi de la covid-19. Cal destacar que, a la Residència de Pollença, s’han donat zero casos de coronavirus.

En aquests moments, hi ha 28 residents “de 32 places que tenim disponibles. Ara bé, hi ha dues places d’una habitació que està dins la Residència que hem de tenir per si hi hagués un cas de coronavirus. Per tant, no les podem donar. I llavors disposam de dos apartaments buits”, explica la delegada de Serveis Socials de l’ajuntament de Pollença, Francisca Cerdà Nadal.

Per tenir cura d’aquests 28 residents, hi ha 21 persones que treballen a la Residència de Sant Domingo: 3 dins la cuina, 9 auxiliars d’infermeria i 7 entre personal de neteja i de menjador, a més d’un tècnic i un director.

A la Residència de Sant Domingo, “no han vengut a fer proves de coronavirus. Es vera que no hem tengut tan sols sospites. Això no obstant, cada dia enviam els informes a l’IMAS, en els quals detallam el que ha passat el dia anterior”, apunta Cerdà Nadal.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT