COMUNICAT DEL CAMÍ DE LLINARS

317

Plataforma Pro-Camins Públics i Oberts

El passat dilluns 25 de gener del 2021 alguns membres de la plataforma pro camins públics i oberts entràvem al registre de l’Ajuntament instància informant l’ajuntament de Pollença del tancament del camí de Llinars a les Planes al seu tram 1, camí que es troba al catàleg de camins de Pollença amb la numeració 112. Recordant que a la llei 13/2018, de 28 de desembre, concretament a l’article 9.3 es preveu l’obertura immediata, per tant, sol·licitàvem per part de l’ajuntament de manera immediata.

Aprofitam per recordar el nostre respecte a la propietat privada, fet que consideram compatible amb el lliure gaudir de les vies públiques en general. Dit això, ens ha sorprès les declaracions del batle de Pollença al Diario de Mallorca, que aparentment defensa el tancament de camins públics, en aquest cas els caps de setmana, i per tant, justificant l’incompliment de la llei de camins. Dir que en cas que el propietari de la finca colindant amb el camí hagi patit actes incívics, aquests fets han de ser denunciats a les autoritats pertinents, però els actes incívics en cap cas justifiquen l’obstrucció de pas, cal recordar que als articles 19 i 53.1 de la constitució espanyola, estableixen la llibertat de circulació per una banda, i per l’altra l’obligació d’assegurar-ne la mateixa, consideram per tant, que no es pot obviar un dret fonamental com aquest.

Per tot això, volem confiar que les institucions competents vetllaran per garantir l’obertura d’aquest i altres camins del nostre municipi, això com de la resta de la xarxa viaria de la nostra illa.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT
TOT MARCO digital
PUBLICITAT