AIXÍ COMENÇARÀ EL CURS A LES ESCOLES DEL MUNICIPI

1001
Fotografia del dia que va començar el curs 2019-2020.

Els centres educatius del municipi de Pollença van publicant els plans de contingència que s’aplicaran el curs 2020-21, un curs que, des de l’inici, estarà marcat per la pandèmia del coronavirus que ja va causar un final de curs del tot insòlit.

Les mesures per evitar contagis i la situació sanitària de cada moment regiran no només el retorn a les aules de l’alumnat pollencí, sinó també el desenvolupament del curs 2020-21.

En principi, el curs escolar a Pollença, com a la resta de les illes Balears, començarà dia 10 de setembre. Aleshores, farà mig any des que l’alumnat va deixar d’anar físicament a l’escola per seguir el curs confinat a casa. Per això, aviat i de pressa, mestres i professors hagueren de donar resposta a una situació del tot inesperada per continuar endavant.

El nou curs és a punt de començar i els centres educatius van publicant a les respectives webs els plans de contingència que han de regir el curs 2020-21. Al final de l’article hi ha els enllaços als diferents plans que s’han publicat.

PUBLICITAT

A partir de les directrius marcades des de la conselleria d’Educació del Govern de les illes Balears, durant el mes de juliol, el claustre de professors de cada centre va adaptar-les a les pròpies necessitats. Sigui com sigui, totes les escoles contemplen tres possibles escenaris segons la situació epidemiològica al llarg del curs.

Classes presencials amb la nova normalitat

La primera opció contemplada són les classes presencials amb les mesures sanitàries que regeixen la nova normalitat. En aquest escenari i a grans trets, els alumnes hauran d’entrar i sortir d’escola de manera esglaonada, amb mascareta i rentat de mans amb gel hidroalcòlic.

Per suposat, tant els infants com els personal docent i no docent de cada centre, si presenten símptomes compatibles amb la covid-19, no han d’anar a classe.

Classes amb restriccions

La segona opció plantejada és fer classes amb restriccions. O sigui amb mesures més restrictives pel que fa al distanciament dins les aules i limitació de ràtios a 15 infants per aula, per la qual cosa s’han hagut de cercar espais disponibles a biblioteques, gimnasos…

En aquest escenari, es contempla la semipresencialitat a partir d’educació secundària. A les etapes d’educació infantil i primària, la presencialitat serà completa, això sí adaptada com s’ha apuntat a l’anterior paràgraf.

Confinament

Finalment, la tercera opció plantejada és la del confinament i seguir el curs des de casa. En aquest sentit, cal destacar que els mateixos plans de contenció dels centres especifiquen que es treballarà la digitalització de l’alumnat davant la possibilitat que s’hagi de retornar a un escenari semblant al del final de curs passat.

Tots els centres educatius, a més a més, disposen d’una aula d’aïllament per si, donades les circumstàncies, tenguessin sospites que algun alumne pot estar infectat de SARS-CoV-2.

A través de l’enllaç, podeu accedir al pla de contingència del CEIP Joan Mas. Aquests són els plans de contingència dels altres centres públics d’Educació Infantil i Primària:

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT