UN ALTRE CURS ESCOLAR INCERT

395
colegi joan mas pollensa

Redacció

El passat divendres de setembre començà un nou curs escolar per a més de 2.000infants i adolescents del municipi. Un any més, el curs comença amb incertesa per mor de l’anunci de vaga i per l’aplicació del TIL. En qualsevol cas, tal i com declarà el regidor d’Educació Martí Roca, “no podem fer res més que aplicar el sentit comú a l’hora de fer classes”.

Malgrat aquest ambient, els alumnes hi acudiren el primer dia amb il·lusió després de vacances.Un total de 2.265 escolars ompliren les aules tots els col·legis i instituts tant de Pollença com del Port de Pollença.

A continuació, s’indiquen les xifres exactes d’alumnes matriculats a cada un dels centres escolars del municipi.

PUBLICITAT

 

Centres escolars del Port de Pollença

Al Port de Pollença han començat el curs escolar un total de 717 alumnes repartits entre el Centre d’Educació Infantil Sant Vicenç de Paül, el Col·legi Públic Port de Pollença, el Col·legi Públic Miquel Capllonch i l’IES Port de Pollença.

Començant per l’educació infantil, al centre concertat Sant Vicençde Paül del Port de Pollença, enguany hi ha un total de 39 alumnesd’eduació infantil. D’aquests 13 són al curs de 3 anys, 12 al curs de 4 anys i 14 al curs de cinc. S’encarreguen d’ells un total de 6 mestres més una de suport.

Al Col·legi Públic Port de Pollença, 211 escolars han retornat a les aules. D’aquests n’hi ha 62 que cursen Educació Infantil i 149 d’Educació Primària. Per cursos, el número d’alumnes és de 15 a l’aula de tres anys; 24 a l’aula de quatre anys i 23 a la de cinc anys. Pel que fa a l’alumnat d’Educació Primària, hi ha 26 infants que fan primer curs; 27, segon; 23 tercer; 28 quart; 25 cinquè i finalment, 20 alumnes que cursen sisè de primària. El claustre de professors d’aquesta escola és de 17 professors.

Al Col·legi Públic Miquel Capllonch del Port de Pollença, 292 nins i nines han començat el curs 2014/15. D’aquests hi ha 63 alumnes per als cursos d’Educació Infantil i 229 d’Educació Primària. Per cursos, hi ha 25 alumnes a l’aula de tres anys d’Educació Infantil; 22 amb quatre anys i 16 que ocupen l’aula de cinc anys. Pel que fa a l’Educació Primària, hi ha dues vies a la classe de primer, amb 19 alumes a cada una, és a dir, un total de 38alumnes a la classe de primer. A la classe de segon són 27, 24 a la tercer de primària, a quart de primària són 27, 26 a cinquè i 24 a sisè. Pel que fa al professorat, aquest centre compta 19 professors.

A l’Institut d’Educació Secundària Port de Pollença, 175 alumnes, iniciaren el curs 2014/15 el passat 12 de setembre. A aquest centre els cursos de primer, segon i tercer  d’ESO compten amb dues o tres vies, mentre que els quart tan sols omplen una aula per curs. Així doncs, a primer d’ESO hi ha tres aules amb 18, 20 i 15 alumnes respectivament; un total doncs de 53 alumnes. 59 alumnes cursen segon d’ESO a aquest centre repartits en dues aules de 29 i 30 alumnes cada una. Pel que fa a tercer d’ESO, hi ha dues classes amb 17 i 20 a cada una, un total de 37 alumnes. Finalment, estudien quart d’ESO a aquest centre un total de 26 alumnes.

 

Centres escolars de Pollença

A Pollença han començat el curs escolar un total de 1.548 alumnes repartits entre el C.P Joan Mas, el C.P Costa i Llobera, el C.C Monti-Sion i l’IES Guillem Cifre de Colonya.

Al col·legi públic Joan Mas de Pollença, trenta de professors es faran càrrec dels 430 alumnes retornaren a les aules el passat 12 de setembre. Aquest és el centre escolar amb major número d’alumnes tant d’Educació Infantil com d’Educació Primària. De fet, aquesta escola és l’única del municipi que compta amb dues vies per curs.

Un total de 142 infants cursen Educació Infantil al CP Joan Mas. D’aquests n’hi ha 43 de tres anys repartits en dues aules, per als alumnes de quatre anys, un total de 53, Finalment, 46 nins de cinc anys es reparteixen entre dues aules.

Pel que fa a l’Educació Primària, 288 infants cursen aquest cicle a Joan Mas. D’aquests, n’hi ha 49; 52 de segon; 50 de tercer en dues aules de 25 alumnes cada una; 49 de quart curs; 48alumnes que cursen cinquè. Finalment, de sisè de primària hi ha 40 alumnes repartits amb dues classes de 20 i 20 infants.

Al Col·legi Públic Costa i Llobera han començat el curs 2014/15 un total de 223 alumnes dels quals 77 són d’Educació Infantil i 146 d’Educació Primària.

Per cursos, hi ha 26 alumnes de tres anys, 27 alumnes de quatre anys i 24 alumnes de cinc anys. A l’Educació Primària, hi ha 24 alumnes de primer, 25 alumnes de segon; 26 alumnes de tercer, 25 alumnes de quart; 25 alumnes de cinquè i 21 alumnes de sisè. Cal dir que Costa i Llobera compta amb una plantilla de professors de 18 persones.

Al Col·legi Concertat Monti-Sion de Pollença, un total de 320 alumnes han començat el curs 2014/15. D’aquests escolars, n’hi ha 72 que fan Educació Infantil, 166 alumnes que cursen Educació Primària i 82 que cursen Educació Secundària Obligatòria.

Per cursos, hi ha 25 alumnes matriculats a primer curs d’Educació Infantil, 30 alumnes de quatre anys i 17 de cinc. Pel que fa l’Educació Primària, hi ha 30 alumnes a primer, 30 a segon, 31 a tercer, 28 a quart, 21 a cinquè i 26 a sisè. Per últim, els alumnes que fan primer d’Educació Secundària Obligatòria són 24 els que fan primer, 19 els que fan segon, 20 els que fan tercer i 19 els que cursen quart d’Ensenyança Secundària Obligatòria. En total, aquest centre compta amb 30 professors.

Finalment, a l’IES Guillem Cifre de Colonya, començaren el curs escolar el curs escolar un total de 575alumnes i 60 professors. En concret, 68 de primer d’ESO, repartir en tres aules, d3e 23, 22 i 23 alumnes cada una. A segon d’ESO hi ha un total de 89 alumnes, repartits també en tres grups, de 30, 29 i 30.

A tercer d’ESO són quatre les línies amb les que compta aquest centre, un total de 73 alumnes, repartits en quatre grups de 22, 22, 20 i 9 alumnes, aquests darrers de diversificació. Per que fa a quart d’ESO hi ha quatre aules, de 32, 20, 19 i 10 alumnes de diversificació; un total de 81 alumnes.

Pel que fa als estudis superiors, enguany cursaran primer de Batxiller 78 alumnes, repartits en tres classes de 26 alumnes a cada una, segons la modalitat d’estudis que hagin triat. Per altra banda, 80 alumnes faran segon de batxiller, també repartits en tres aules segons l’especialitat, de 28, 26 i 26 alumnes cada una.

Convé dir que a lIES Guillem Cifre de Colonya també ofereixen estudis de cicle superior a un total de 57 al alumnes repartits entre primer i segon, i de CAFEM, que enguany compta amb 23 alumnes. Finalment, 26 alumnes cursaran els estudis especials de PQPI i mòduls voluntaris.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT