COL·LABORACIÓ I COOPERACIÓ PER MILLORAR L’EFICÀCIA CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

292

Ahir, dimecres 30 de novembre i després de tres hores de reunió, els participants a la Mesa Local de Pollença contra la violència masclista acordaren insistir en la necessitat de col·laboració i cooperació per millorar l’eficàcia d’aquests servei.

A la reunió, que va tenir lloc al centre cultural Miquel Capllonch del Port de Pollença, hi participaren representants de diverses institucions d’àmbit local, balear o estatal, entre les quals de la Delegació del Govern central, de la Guàrdia Civil del Port, de l’Institut Balear de la Dona, del Centre de Salut, de la Policia Local de Pollença i de les àrees d’Educació i de Benestar Social. Fins a 17 persones, entre les quals la delegada de Benestar Social, Magdalena Seguí, i el batle de Pollença, Miquel Àngel March.

Durant la primera part de la reunió, cada institució explicà quines actuacions duen a terme en el camp de la violència de gènere i quins protocols segueixen, especialment pel que fa a la prevenció, detecció, detenció, investigació, etc.

Es va insistir en la prevenció i en la detecció ràpida dels casos d’agressions, així com també en els protocols d’actuació als centres de salut.

PUBLICITAT

Per altra banda, es va debatre sobre la necessitat de col·laboració i de cooperació entre les distintes àrees que treballen contra la violència masclista, especialment en la Policia Local i la Guàrdia Civil, així com els Serveis Socials i els Centres de Salut i Hospitals. Es més, es va considerar fonamental compartir informació.

Per tot això, acordaren que s’estudiarà la possibilitat de signar un conveni a fi que tots els cossos de seguretat comparteixin les mateixes bases de dades i tot la informació disponible a fi de millorar l’eficàcia. Convé recordar que, aquest 2016, al municipi de Pollença, s’han tramitat 20 casos de violència de gènere, un dels quals amb resultat de mort.

 

 

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT