CIRC AL CLAUSTRE: TÉNTOL DE LA CIA. MANIPULATS

Una matinal de circ prometedora.