AQUESTS SÓN ELS CANDIDATS ALS CÀRRECS DELS MOROS I CRISTIANS 2019

1815
L'assaig d'envestida al carrer del Mercat ha estat preciosa.

El divendres 21 de juny va acabar el termini per presentar les candidatures als diferents càrrecs del simulacre dels Moros i Cristians, la qual cosa ha permès que avui puguem donar a conèixer la llista definitiva. Enguany, en relació amb els altres anys, hi ha pocs candidats. 5 candidats a Joan Mas, 3 candidatures als càrrecs dels moros i 3 més a l’Ajuntament Vella. A més, es dóna la circumstància que tots els candidats a Joan Mas són repetidors, és a dir, ja s’han presentat a eleccions anteriors. Les eleccions tindran lloc divendres 12 de juliol de 18 a 22,30 als jardins Joan March de Pollença. Podran votar els pollencins i residents nats fins a l’any 2003. A continuació publicam la llista amb els noms i pròximament publicarem el cartell amb totes les fotografies.

Candidats a l’Ajuntament Vella

Antoni Oliver Company
Joan Ramon Amengual (Maradona)
Joan Mateu Cifre (Karni)
Jaume Provensal Piña (Somereta)

Antonio Alegre Mármol
Antonio Moragues Riusech
Antonio Vallejo Torres
Joan Antonio Ferragut Cerdà

Jaume Cortés Servera
Toni Cifre Salas
Jaume Tugores Vives
Martí Cifre Cerdà

PUBLICITAT

Candidats als càrrecs dels Moros

Andreu Cladera Marqués (Malec)
Jaume Llompart Muntaner (Morena)
Martí Cifre Campomar (Busso)

Joan Miquel Seguí Torrandell
Joan Bestard Comas
Guillem Mascaró Bauçà

Rafel Vilanova Perelló (de Can Bosc)
Joan Mir Femenia (Patacó)
Guillem Vila Andrieux (Guillom)

Candidats a Joan Mas

Jaume Simó Oliver
Jaume Bestard Amengual
Martí Carbonell Cladera (Anguiler)
Gabriel Santacreu Rodriguez (Sambi)
Antoni Cànaves Morro (Pixona)

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT