CAMINS PÚBLICS OBERTS ES PRONUNCIA SOBRE LA SERVITUD D’ACCÉS A CALA CASTELL

La Plataforma Camins Públics i Oberts es pronuncia sobre la supressió de la servitud d’accés a cala Castell del PGOU i de la Llei de Costes.