BARTOMEU CIFRE, CANDIDAT DE TOTS PER POLLENÇA

241

– Quina motivació personal us ha empès a presentar-vos com a batle de Pollença?

La motivació principal és que sent que la gent em dóna suport. A les anteriors eleccions ja vàrem tenir un gran suport de la societat pollencina, tot i que no vàrem poder governar pel pacte d’esquerres. El que volíem en aquell moment era donar continuïtat a un projecte que havíem iniciat a l’anterior legislatura. Veníem d’una època difícil i es va sanejar econòmicament l’Ajuntament i es feren moltes accions. Ara, tot i que hi ha hagut un téntol de quatre anys, una bona part de la societat ens ha demanat que continuem amb les polítiques que duguérem en aquell moment. Continuam tenint la il·lusió dels primers anys, i tot i que no som tan joves tenim molta més experiència.

– Com valorau els membres de la vostra candidatura?

Nosaltres hem volgut fer una part de la llista continuista i una part de renovació. Continuista perquè jo vull tenir devora a persones que tenguin experiència de govern. Si el nostre objectiu és canviar una sèrie de polítiques amb les que no estem d’acord necessitam gent formada amb l’activitat de govern. Gent com na Francisca Cerdà, en Miquel Llobeta o na Maria Buades.

Després també tenim una part de gent nova que ha volgut donar una passa endavant. Persones com en Pep Pons, que ve del món de la construcció, l’associacionisme i l’esport. És directiu de futbol, ha estat president de l’Associació de caçadors… i això l’avala. També hem incorporat gent jove i formada: Na Maria Àngels, que és advocada, na Laura que és arquitecte, na Marta Tries, advocada, i en Cándido, que ha estat directiu del bàsquet molts d’anys. Gent que està interessada per la política i pot ser un relleu generacional.

– Quins són els tres punts més importants del vostre programa?

Hi ha diversos eixos fonamentals. Quan nosaltres entràrem, el 2011, trobàrem una caixa buida a causa d’un govern d’UM i del PSOE que havia tingut una deixadesa total, sense pressuposts, amb una despesa elevada i amb 5 milions de deute. Nosaltres deixàrem el govern amb 8 milions de superàvit. Per tant, crec que ara hi ha d’haver una part importantíssima d’inversió en infraestructures per a tots els sectors de la població. Sigui per embelliment, per infraestructures esportives, per a infraestructures socials, per millora de camins, serveis, etc.

PUBLICITAT

Un altre dels eixos és el turisme, que és el motor econòmic del municipi. Jo crec que no s’ha defensat la indústria turística pollencina. Ni la indústria hotelera, que en part està estabilitzada, però sobretot, no s’ha defensat el sector del lloguer vacacional i tot el que comporta: restauració, comerç, empreses de serveis…

I després ha d’haver-hi una política social, entesa en l’àmbit més ampli. Quan governàrem férem una sèrie d’infraestructures molt importants com la residència o el centre de dia, i ara és el moment de fer unes infraestructures per als joves. Crec que s’ha de tenir als joves molt més en compte, perquè han de tenir un al·licient que els permeti implicar-se en la vida social del poble.

– A l’hora de fer pactes, quines són les línies vermelles que no estau disposats a creuar?

Línies vermelles no en tenim, nosaltres creim en temes que són cabdals per a la societat. Per exemple, una proposta que es posarà a sobre la taula a l’hora de pactar serà el tractament de la disciplina urbanística. Creim que ha estat un error aquesta aturada en la disciplina urbanística en la que s’han enviat les competències al Consell, però abans han estat quatre anys sense fer res. Això és un perjudici per més de 200 persones que en aquests moments tenen expedients que no s’han obert i finalment els obriran des del Consell.

Un altre tema que posarem sobre la taula és el PAC. Nosaltres creim que la construcció del PAC a un solar diferent al de Can Conill, que ha estat avalat per 1.500 persones del poble. Això ha estat una mostra de participació vertadera del poble, la resta de participació ciutadana, que ens han volgut fer creure, no ha estat existent. No hi ha hagut cap proposta de participació ciutadana que hagi estat avalada per 1.500 persones, sinó al contrari, han estat teledirigides o, fins i tot, d’aplicació directa de l’Ajuntament. Com ara la pescateria, que ara tenim un segon téntol, però sense saber com se n’han de sortir.

La contractació administrativa també serà important per pactar. L’ajuntament no pot gastar més de 4 milions d’euros de despesa corrent sense control. No vull dir que aquests doblers no s’hagin de gastar, sinó al contrari, ja que si es gastassin bé, serien més efectius.
Finalment la política que no vagi orientada cap a la indústria turística i el que l’envolta, serà equivocada. No podem demonitzar el turisme com s’ha estat fent.

Tot això són línies que són importantíssimes per tirar endavant un pacte

– Amb qui pactaríeu i amb qui no?

A les anteriors eleccions, quan fórem els més votats, férem una proposta important a Junts Avançam per poder fer un govern molt més centrat. Al cap i la fi nosaltres tenim molt clar que l’espai de centre l’ocupam nosaltres, i de fet ens vàrem anar d’un partit com era el PP per unes propostes de dretes que no vàrem acceptar. Però Junts Avançam es va estimar més anar a les propostes d’Alternativa, i això s’ha vist reflectit en les polítiques que s’han duit endavant. Nosaltres lògicament ens veim molt més amb partits de centre, com poden ser UMP o El PI. De fet, amb els dos partits hem intentat arribar a acords pre-electorals, i tot i que no han anat bé, han estat una base important per a un bon enteniment. Sembla que ara el PP torna al centre, una altra vegada, i si és així, serà molt més fàcil pactar. Sigui com sigui no descartam asseure’ns amb altres partits.

– Per quina raó us haurien de votar a vosaltres i no als altres partits?

Bàsicament perquè nosaltres tenim una experiència de govern que ens avala. Hem governat durant dues legislatures, la primera com a Partit Popular juntament amb Unió Mallorquina. Sempre amb polítiques nacionalistes, regionalistes, molt més centrades que les que podia tenir el PP d’en Bauzá. Potser nosaltres no generam la il·lusió de la revolució que en certa manera generava Miquel Àngel March, que venia del món de l’ecologisme actiu. Però bé, creim que ara els ciutadans se senten decebuts, perquè el que havia de ser una revolució ha estat regressió. Som gent, tant jo com el meu equip, que hem tengut una dedicació plena al municipi, gent propera, capaç de resoldre qualsevol situació.

– Quants regidors creis que traureu?

No ho sé, és molt difícil perquè es presenten els mateixos partits, però amb una conjuntura completament diferent. El PI és un partit que ara no està dins l’Ajuntament, el PP ha tingut alts i baixos en les seves definicions polítiques, el partit de govern pot tenir unes millores per haver governat i pèrdues per haver decebut… El nostre objectiu és repetir els 6 regidors i tornar a ser la llista més votada per tenir opcions clares de governar.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT
TOT MARCO digital