LES BALEARS TE MÉS AGRICULTORS I HECTÀREES D’AGRICULTURA ECOLÒGICA QUE MAI

67

Segons un informe del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica l’any 2017 es varen batre rècord pel que fa a productors i elaboradors ecològics i a hectàrees declarades per aquest us. Així l’any passat va haver-hi 840 operadors inscrits i a més de 32.000 ha declarades. Respecte del 2016 hi ha 40 operadors més, un 5 per cent, i 2.816 ha més, una 9,5 per cent més. Els subsectors que han crescut més ha estat la indústria agroalimentària i el nombre de comerços dedicats a la venda de productes ecològics, seguit dels productors. Pel que fa a les illes el 82,6 per cent de les terres es concentra a l’illa de Mallorca, el 15% a Menorca i el 2,3% a les Pitiüses. Com a fet destacat, s’ha de ressaltar el cas de Formentera, on s’ha passat d’haver-hi inscrites 5,6 ha a 19,5 hectàrees. Suposant per a l’illa un increment del 248%.

Les pastures, el més cultivat pels agricultors ecològics

Els cultius amb major representació són les pastures i farratges (53,4%), els cereals i lleguminoses (13,9%), els boscos i àrees de recol·lecció silvestre (12,3%) i els fruits secs (11,4%). El 9% restant representa a diferents tipus de cultius. Per exemple, la vinya i l’olivar representen en conjunt un 4,1% (1.334,6 ha) dels cultius i segueixen a l’alça. En el cas del cultius hortícoles, fruiters i cítrics representen tan sols 1,3% (435,6 hectàrees) tot i ser els més demandats pels consumidors.

 

Amb 20.400 caps, les ovelles és l’animal més abundant de la ramaderia ecològica

Els caps de bestiar en maneig ecològic segueixen a l’alça. La ramaderia ovina representa el 65% amb prop de 20.400 caps. Després ve l’avicultura que representa el 27% amb unes 7800 aus. En tercer lloc, trobam la ramaderia porcina (901 caps) i vacuna (875 caps), ambdós representen un 3% respectivament.

PUBLICITAT

L’oli és el sector que més creix

Els subsectors predominants són els comerços, les tafones i envasadores d’oli, les bodegues i embotella de vi, les conserves, semiconserves, sucs vegetals i la panificació. Entre tots d’ells destaca per la seva importància l’increment de les tafones i/o envasadores d’oli, que han passat de 34 a 44 en qüestió d’un any.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT