BAIXEN A 17 ELS POSITIUS ACTIUS PER CORONAVIRUS

802

El Centre de Salut de Pollença ha comunicat els resultats de les proves PCR realitzades el divendres. Hi ha un nou positius i s’han donat 8 altes més, el que deixa un total de 17 casos actius. Demà es donaran els resultats de les proves realitzades durant el cap de setmana.

Nou sistema d’alerta sanitària

Les Illes Balears disposen d’un nou sistema de nivells d’alerta sanitària i també d’un nou Pla de mesures excepcionals de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la covid-19. Aquest pla ordena i detalla les restriccions que s’han d’aplicar en funció del nivell d’alerta en què es trobi cada territori. L’aplicació dels nivells, excepte en cas d’urgència, s’actualitzarà cada 2 setmanes en funció dels indicadors epidemiològics. Tal i com es va aplicar per acord de Consell de Govern del passat 27 de novembre.

Nivells d’alerta

El nou Pla de mesures excepcionals, que entrà en vigor el 28 de novembre, i substitueix el que es va aprovar per acord de Consell de Govern el 19 de juny de 2020, amb les modificacions posteriors, no és un document tancat sinó que es pot actualitzar per resolució de la consellera de Salut i Consum, en la mesura en què es consideri necessari, atès que ha de ser objecte d’una avaluació contínua.

El document inclou cinc nivells d’alerta en funció de la situació epidemiològica:

PUBLICITAT

* Nivell d’alerta 0: Nova normalitat. Casos esporàdics i amb bona traçabilitat, normalment importats, i sense que s’identifiqui l’existència de transmissió comunitària.
* Nivell d’alerta 1: Risc molt baix o baix, amb brots complexes o transmissió comunitària limitada.
* Nivell d’alerta 2: Risc mitjà, transmissió comunitària sostinguda generalitzada amb pressió creixent sobre el sistema sanitari.
* Nivell d’alerta 3: Risc alt, transmissió comunitària no controlada i sostinguda que excedeix les capacitats de resposta del sistema sanitari.
* Nivell d’alerta 4: Risc molt alt o extrem, transmissió comunitària no controlada i sostinguda que excedeix les capacitats de resposta del sistema sanitari i que pot requerir mesures excepcionals.

La declaració dels nivells d’alerta sanitària té, com a regla general, una durada de 14 dies naturals prorrogables i comporta una avaluació continua dels risc sanitari i de la situació epidemiològica del territori afectat. No obstant això, els nivells que estableix l’acord d’avui es mantindran fins el 15 de desembre.

De moment:

* A Mallorca, nivell d’alerta sanitària 3
* A Menorca, nivell d’alerta sanitària 2
* A Eivissa, nivell d’alerta sanitària 3
* A Formentera, nivell d’alerta sanitària 1

Amb la finalitat de controlar la transmissió del virus i la preservació de la capacitat assistencial del sistema de salut, en cada nivell d’alerta sanitària s’han d’aplicar les mesures establertes en el Pla, per a cada activitat en funció del seu risc concret.

El càlcul dels indicadors i l’assignació del nivell d’alerta es fa des de la Conselleria de Salut i Consum en base a dades epidemiològiques i assistencials.

Què es regula?

Entre les moltes activitats que es regulen hi ha les reunions socials i familiars, la restauració, el consum de tabac, l’ús de platges, parcs infantils o espais recreatius de medi ambient, les festes populars, els mercats, les fires, les vetlles, la pràctica esportiva, els clubs de gent gran, les activitats culturals, i també l’activitat als centres educatius i els serveis socials.

Els serveis d’inspecció municipals, insulars i autonòmics, com també la policia local, en l’àmbit de les seves competències, sense perjudici de l’eventual sol·licitud de col·laboració a les forces i els cossos de seguretat de l’Estat, seran els encarregats de vigilar el compliment de les mesures recollides en aquest Pla, mentre que la instrucció dels procediments sancionadors que siguin procedents correspondrà a les autoritats competents d’acord amb la legislació sectorial aplicable.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT