AVUI TOCA PLE ORDINARI

94

Avui, dijous 27 de maig, a les 18’30 hores, a l’Ajuntament de Pollença, toca Ple Ordinari, cosa que, en aquesta legislatura, coincideix amb els mesos imparells.

Aquests són els punts de l’ordre del dia d’aquesta sessió ordinària del Ple municipal:

A) Part resolutiva 

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors  

PUBLICITAT

2. Expedient 2338/2021. Dictamen per a l’aprovació del reconeixement  extrajudicial de crèdits núm. 3-2021  

3. Expedient 2063/2021. Dictamen per a l’aprovació de la ratificació de la  Resolució de Batlia 2021/350, de dia 28 d’abril, en relació amb el recurs  contenciós administratiu PA 124/2021  

4. Expedient 1808/2021. Dictamen per a l’aprovació de la determinació de les  festes locals en l’àmbit municipal per a l’any 2022  

5. Expedient 2404/2021. Dictamen per a l’aprovació del canvi de la denominació del centre CEIP Port de Pollença per la denominació CEIP Bocchoris 

6. Expedient 2557/2021. Dictamen per a l’aprovació de la ratificació de la  Resolució de Batlia núm. 2021/419, de dia 18 de maig, en relació amb el  recurs de cassació interposat en el PO 122/2013 en fase d’execució 

7. Expedient 2483/2021. Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam  per visibilitzar i resoldre les necessitats de les persones amb patologies  relacionades amb incontinència i ostomies  

8. Expedient 2527/2021. Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam  per a l’adquisició de sòl públic al nucli de població de Pollença  

9. Propostes/ Mocions d’urgència.

B) Activitat de control i seguiment 

1. Informació de Batlia 

2. Dació de compte de resolucions de Batlia 

3. Precs i preguntes

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT