AQUEST ESTIU ES FARAN MILLORES IMPORTANTS ALS PATIS DE DUES ESCOLES

211

Aquest estiu es duran a terme millores importants als patis de dues escoles del municipi, els Centres d’Educació Infantil i Primària Joan Mas de Pollença i Miquel Capllonch del Port.

L’obra al CEIP Joan Mas consistirà en el sanejament del pati posterior, on la pluja ha anat erosionant el terreny. Per això, es faran les pluvials i s’aprofitarà per embellir la zona.

Pel que fa al projecte del CEIP Miquel Capllonch del Port, la idea és fer les conduccions d’aigües pluvials, netes i fecals del pati que, sovint, s’inunda degut al mal funcionament de la xarxa actual. Per altra banda, també s’aprofitarà per impermeabilitzar l’ascensor.

Aquestes dues obres es faran aquest estiu i per urgència. A cada centre educatiu, l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) invertirà 40.000 euros per dur a terme aquestes millores. La direcció de les obres anirà a càrrec de l’ajuntament de Pollença.

PUBLICITAT

Totes dues obres formen part de la memòria d’estat dels centres educatius del municipi de Pollença que ha redactat l’Ajuntament, a partir de l’intercanvi d’impressions amb el professorat de les escoles. L’objectiu d’aquesta eina és actualitzar els edificis educatius que, amb el pas dels anys, s’han anat degradant. Tot i que hi ha algunes obres prioritàries com ara la instal·lació d’un ascensor al CEIP Port de Pollença o la substitució de les finestres d’aquest mateix centre educatiu, la substitució de tot el trespol del CEIP Joan Mas…, des de l’Ajuntament, es plantegen una pla d’inversió potent per poder dur endavant aquest condicionament com més aviat millor.

Segons el delegat d’Educació de l’ajuntament de Pollença, Antoni Cànaves, el conjunt d’aquestes obres incloses a la memòria d’estat ronda el mig milió d’euros. Per això, l’Ajuntament negocia un conveni amb el mateix IBISEC per posar a punt les escoles en un parell d’anys vista.

Obres a Joan Mas i a Costa i Llobera pendents d’aprovar els pressupostos

Per altra banda, als CEIP Joan Mas i Costa i Llobera, tenen projectes pendents de l’aprovació dels pressupostos.

Així, al CEIP Costa i Llobera, s’ha de fer una rampa per millorar l’accessibilitat i s’ha d’ampliar el pati amb un solar adjacent, per la qual cosa s’ha de fer el tancament i també obres de drenatge, perquè no s’inundi quan plou.

A la sessió plenària del mes de maig, l’equip de govern va incloure una modificació de crèdit a fi d’agilitzar aquesta obra. El punt, però, no va prosperar en votar-hi en contra Alternativa per Pollença, Tots i Partit Popular (PP), i l’abstenció del regidor no adjunt, Martí Roca.

Segons el delegat d’Educació, Antoni Cànaves, “haurem de fer un esforç molt gran, perquè dia 15 de setembre, tant els accessos com les obres al pati que han de permetre continuar desenvolupant el canvi metodològic a Costa i Llobera, estiguin a punt”.

Finalment, cal recordar que, entre els projectes aprovats per dur a terme amb la partida de pressupostos participatius, hi ha la remodelació del pati del CEIP Joan Mas de Pollença que presentà l’Associació de Pares i Mares d’Alumnes (APIMA).

Per tant, una vegada s’hagin aprovat els pressupostos ordinaris es posarà fil a l’agulla per dur endavant el projecte per a la creació d’espais de lleure als patis d’Infantil i de Primària del CEIP Joan Mas. En aquests moments, els serveis tècnics municipals treballen en la redacció d’aquest projecte que contempla l’enjardinament de zones i la instal·lació de mobiliari (taules, bancs, papereres, contenidors de reciclatge…). Per així, poder iniciar els tràmits burocràtics tan aviat com s’hagin aprovat els pressupostos de 2018.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT