APROVATS ELS PRESSUPOSTS 2021

Aquests són els pressuposts 2021 que s’aprovaren ahir en sessió plenària extraordinària