APROVAT L’AVANTPROJECTE DE LA LLEI DE RESIDUS

190

Aquest dimarts 2 de juny, el Govern espanyol va aprovar l’avantprojecte de Llei de Residus i Sòls contaminats per posar en marxa la seva tramitació. Entre altres mesures, la nova llei limita l’ús del plàstic d’un sol ús i obligacions d’informació al consumidor. Es tracta d’un paquet legislatiu que la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, va qualificar de “pas important” per complir amb els nous objectius del Paquet d’Economia Circular de la Unió europea. De fet, l’objectiu és protegir el medi ambient i la salut humana.

No als plàstics d’un sol ús

A partir del 3 de juliol de 2021, desapareixen els objectes de plàstic d’un sol ús com ara coberts, plats, tassons, palletes, bastonets de cotó (excepte en l’àmbit sanitari), escuradents, pals per a globus, agitadors de begudes…, així com també recipients per a aliments i begudes fets de poliestirè expandit, inclosos les tapes i taps.

A més, qualsevol producte fabricat amb plàstic oxodegradable, així com els cosmètics i detergents que continguin microplástics també quedaran prohibits.

D’altra banda, també es limitaran els tassons de begudes, tapes i taps, així com caixes amb o sense tapa per contenir aliments de consum immediat o per emportar. En aquest sentit, se cercaran alternatives reutilitzables o d’un altre material no plàstic amb requisits pel que fa al disseny.

PUBLICITAT

A més, en vistes a l’any 2025, el 77 per cent de les botelles de plàstic s’han de recollir de forma separada, i, de cara a 2029, el 90 per cent en 2029.

Reduir el malbaratament

Per reduir el malbaratament, es fomentaran mesures com la donació d’aliments. I és lluitarà contra l’obsolescència programada mitjançant la promoció del disseny, fabricació i ús de recursos eficients, duradors, reparables, reutilitzables i actualitzables.

Des 2021, no es podran destruir els productes no peribles com roba, joguines, aparells elèctrics, entre d’altres.
Seguint aquesta línia, si s’implantaran nous fluxos de recollida separada de bioresidus des de 31 de desembre de 2021 o tèxtils, olis usats i residus domèstics perillosos abans de al 31 de desembre de 2024.

Finalment, el text proposa reduir els envasos d’aigua per fomentar les fonts o que la restauració ofereixi als consumidors l’opció d’aigua no envasada «gratuïta».

Multes fins als 2.000.000

Finalment, l’esborrany inclou el règim per sancionar noves infraccions com l’abandonament d’escombraries, així com l’abocament i la gestió incontrolada de qualsevol tipus de residu com a infracció «molt greu». Quan no hagin suposat aquests riscos per al medi ambient o la salut humana, es considerarà infracció “lleu”.

Les multes poden arribar fins als 2.000.000 d’euros si es tracta de residus perillosos. Les multes per infraccions molt greus oscil·len entre els 1.001 euros fins als 50.000 euros. Per la seva banda, les infraccions lleus poden comportar sancions d’entre 1.000 euros i 10.000 euros.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT