APRENDRE ÉS UNA MOTIVACIÓ PER MILLORAR

343
Margalida Vallespir Höffler és l'orientadora educativa de l'IES Clara Hammerl.

L’orientadora educativa de l’Institut d’Educació Secundària Clara Hammerl del Port de Pollença, Margalida Vallespri Höffler, parla sobre com serà el final d’aquest curs 2019-20. També comenta que els va sorprendre gratament les ganes d’aprendre que els alumnes han demostrat des del primer dia. En aquest sentit, assegura que “aprendre és una motivació per saber, per defensar-te, per no quedar enrere, per a millorar”.

Per acabar, aprofita per adreçar-se als alumnes i dir-los que “vos enyoram molt, recordau que el curs continua, feis un darrer esforç, estam al vostre costat, aviat arribarà l’estiu i tendreu la satisfacció d’aprovar o de pujar les notes, és una oportunitat molt especial. Fins aviat!”

Hem de dir que Margalida Vallespir Höffler posa cara i veu a un vídeo que l’IES Clara Hammerl ha fet per fomentar l’estudi entre els alumnes. El document recull unes pautes que poden aprofitar tots els alumnes a partir de 10 anys per seguir el curs a casa. Podeu visualitzar-lo al final d’aquesta entrevista.

A grans trets, què és el més destacable de l’acord del Govern en matèria d’Educació?

PUBLICITAT

El curs continua, tenim una gran tasca pel davant alumnat, famílies i professorat.

Seguim aprenent a distància, sobretot amb activitats de repàs i consolidació i quan és possible també explicam continguts nous. A l’hora d’avaluar només podrem qualificar el que hem treballat al primer i segon trimestre i pujar la nota de totes les matèries.

Es mantenen les dates del calendari escolar, és a dir, finalitzarem amb normalitat al mes de juny. El govern ens demana als docents una planificació acurada per reflectir a les programacions del present curs tots els canvis introduïts, així com elaborar un informe molt detallat de cada alumne i organitzar bé el programa del curs vinent, per tal de no deixar cap buit i donar una continuïtat al currículum escolar.   

A més, els centres procuraran no fer canvis en els llibres de text, per tal d’evitar problemes econòmics a les famílies.

Creieu que és la millor solució?

Crec que s’ha optat per una solució que vol beneficiar la majoria de l’alumnat, també opin que el Govern i la Conselleria destaquen molt la flexibilitat, la confiança en les decisions de l’equip de professors/es i que considerem les situacions personals i les dificultats viscudes.

A l’IES Clara Hammerl, heu fet un vídeo molt interessant per fomentar l’estudi. Quin paper té l’estudi en un moment de crisi sense precedents com l’actual?

“Estudiar és pensar”, els nins i nines, i en el nostre cas a Secundària els i les adolescents, duen anys estudiant a la seva rutina diària; llegint, observant, analitzant, creant… ens ha sorprès com la majoria de l’alumnat ha mostrat interès en estudiar des del primer dia del confinament. Aprendre és una motivació per saber, per defensar-te, per no quedar enrere, per a millorar.

La crisi és provisional, passarà, però el que haurem aprés tots serà moltíssim. Els alumnes troben estratègies per a estudiar, cerquen informació, es plantegen solucions, molts ens comuniquen les seves inquietuds i saben que estam al seu costat per a tot el que necessiten.

Estudiar també ens manté units com a classe, com la petita i gran família que som.

A partir de quina edat, es poden començar a seguir les pautes que proposau al vídeo?

L’hem fet pensant en alumnes de 12 a 16 anys, però són pautes molt generals que es poden fer també a partir dels 10 anys. Mantenir una rutina als matins, berenar bé abans de treballar, organitzar les matèries amb un horari i amb l’agenda, cercar un sistema per anotar el que hem fet i el que tenim pendent, fer almenys un o dos descansos, demanar els dubtes, mantenir el contacte amb els profes, fer esport i practicar música, ajudar a la família i sobretot als germans.

Durant les tres darreres setmanes, quina lliçó heu après tant docents com alumnes i famílies?

El divendres 13 de març partirem de les aules cap a casa, sense imaginar que aquest confinament duraria tant. Ara ens trobam que hem d’aprendre molt més el maneig de les eines informàtiques i digitals, que hi ha molts recursos educatius, però que s’han de saber seleccionar bé.

Les famílies s’han preocupat de fer el possible per no perdre el fil i la majoria d’alumnes han entès la situació i tenen ganes. Tot i així, ens falta el més important, la comunicació directa entre tots, conviure junts, ensenyar i aprendre es fa en grup, de fet el que més enyoren els alumnes és estar entre companys i companyes.

Què s’ha de millorar aquest darrer trimestre?

Ara tenim una gran oportunitat; a l’ESO els alumnes que van suspendre a la primera i segona avaluació, poden recuperar i han de recuperar fins al juny aquests temes treballats, fent les tasques, activitats… Els alumnes que aprovaren poden pujar nota, no baixar, la qual cosa és una gran motivació. Es manté també la convocatòria extraordinària de recuperacions al setembre i per això si al juny suspenen tindran un informe individual per saber què i com han d’estudiar a l’estiu.

Nosaltres animam a tot l’alumnat a fer un esforç real ara, a l’abril, maig i juny.

A més dels coneixements acadèmics i tenint en compte la situació, que s’ha de valorar durant aquest darrer trimestre?

A tot moment valoram altres aspectes a l’educació, i ara més; l’esforç demostrat, l’autonomia en el treball, les actituds de superació, la voluntat per a treballar bé, acceptar les correccions, la iniciativa per aprendre…

Una de les primeres coses que va transcendir arran de la crisi de la Covid19 va ser posar en evidència les desigualtats entre l’alumnat, bé per no tenir accés a la tecnologia necessària per comunicar-se amb els centres i/o no disposar de les habilitats suficients per fer-la servir. S’hi ha posat remei? Serà suficient?

Per a poder seguir amb les classes la tecnologia ha estat una gran ajuda i un hàndicap. No totes les famílies disposen d’ordinadors, tablets, cromebooks i connexió a internet. Moltes famílies tenen dos, tres o més fills en edat escolar que necessiten a la vegada un ordinador.  És un moment on pares i mares tampoc poden fer una despesa tan gran.

La Conselleria d’Educació està posant solucions amb préstecs i amb targes de connexió. Hem d’agrair també la feina de Serveis Socials i Policia Tutor per ajudar-nos a contactar amb famílies i  distribuir materials.

A la pregunta de si serà suficient, vull demanar a les famílies que ens comuniquin amb confiança les seves preocupacions, sempre podem pensar entre tots alguna solució positiva.

Per acabar aprofit per dirigir-me als alumnes: vos enyoram molt, recordau que el curs continua, feis un darrer esforç, estam al vostre costat, aviat arribarà l’estiu i tendreu la satisfacció d’aprovar o de pujar les notes, és una oportunitat molt especial. Fins aviat!!!

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT