AMB EL 2021, ENTRA EN VIGOR UNA NOVA NORMATIVA PER ALS PATINETS ELÈCTRICS

683

El boom dels patints elèctrics obliga la Direcció General de Trànsit a revisar i actualitzar la normativa i la legislació d’aquest tipus de vehicles. Ara mateix, a partir del 2 de gener, ha entrat en vigor un nou reial decret que regula els vehicles de mobilitat personal (VMP), entre els quals hi ha els patinets elèctrics i altres tipus de vehicles semblants.

Entre les mesures adoptades, hi ha aquestes:

 • La velocitat màxima permesa és de 25 quilòmetres per hora. No complir aquesta norma pot suposar una sanció de 500 euros i la immobilització del vehicle. És necessari presentar la fitxa tècnica dle patinet on es mostri la conformitat CE de què el patinet compleix les normes amb les seves especificacions del fabricant. Per això, et pot ser útil aquesta informació.
 • No es podrà circular amb patinets elèctrics per les voravies i les zones peatonals. Tampoc es podrà circular per vies interurbanes, travessies i autopistes o autovies que comuniquen poblacions. De la mateixa manera, tampoc es pot circular per túnels urbans.
 • Per suposat, també està prohibit circular amb patinet sobta els afectes de l’alcohol o amb auriculars posats.
 • Els patinets són vehicles uni-plaça. Per tant, només hi pot anar una persona.
 • I, si bé serà obligatori un certificat de circulació, de moment no està clar qui emetrà aquest document, ni l’edat mínima… Aquesta mesura s’aplicarà dos anys després de ser publicada i regulada oficialment al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

Noves multes

 • Anar amb patinet elèctric sota els efectes de l’alcohol: entre 500 i 1.00 euros, i immobilització del vehicle.
 • Conduir un patinet elèctric sota els efectes de drogues: 1.000 euros, i immobilització del vehicle.
 • Negar-se a realitzar les proves per usar alcohol o drogues: pot imputar-se delicte.
 • Fer ús del telèfon mòbil mentre es condueix: 200 euros de multa.
 • Dur auriculars mentre es condueix: 200 euros de multa.
 • Conduir per les voravies i zones peatonals: 200 euros de multa, a no ser que els municipis ho permetin exprssament.
 • Conduir dues persones damunt un patinet: 100 euros de multa.
 • Quan es multa un menor: els pares o tutors del menor seran els responsables de la infracció i hauran de pagar-la ells.
PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT