ALTERNATIVA DENUNCIA L’ÚS D’HERBICIDES A CAMINS RURALS PER PART DE L’AJUNTAMENT

146
Foto: Alternativa per Pollença.

Alternativa per Pollença adverteix l’Ajuntament que, novament, incompleix la normativa pel que fa a l’ús d’herbicides en els camins rurals. Per això, reclama la suspensió immediata del tractament, ja que, a més d’incomplir la normativa, és perjudicial per a la salut humana i el medi ambient.

Ahir, dimarts 19 de maig, Alternativa per Pollença va registrar una sol·licitud dirigida al batle de Pollença, Bartomeu Cifre Ochogavia. en què li demanen la suspensió immediata del tractament amb herbicides als camins del municipi. A l’hora que li recorden que, amb això, incompleix la normativa sobre l’ús de productes fitosanitaris.

Mesos enrere, Alternativa va recordar a l’equip de govern que el ple de l’Ajuntament del mes de maig de 2013, va aprovar, sense cap vot en contra, una moció per abandonar l’ús d’herbicides.

Mig any després “el govern municipal de dretes (Tots, UMP, PP, PI) després de ser advertit per part nostra l’octubre passat, ha continuat fent el mateix que l’any passat, posant en risc el medi ambient i la salut humana”, apunten en una nota de premsa.

PUBLICITAT

Alternativa argumenta que “la normativa que regula l’ús dels herbicides (RD 1311/2012 i Llei 43/2002) estableix que només es pot fumigar quan no siguin viables els mitjans mecànics, i en el nostre cas els mitjans mecànics són viables perquè de fet l’empresa que fa la feina primer passa la desbrossadora, i a continuació esquita”.

Per altra banda, comenta que “si necessàriament s’hagués d’usar herbicida, per tal que l’Ajuntament pogués autoritzar l’inici del tractament, la sol·licitud s’hauria d’acompanyar d’un document d’assessorament (amb un estudi d’impacte ambiental) i el pla de treball, que entre altres coses, preveuria per exemple quins trams i quines distàncies s’haurien de respectar en cadascun dels trams respecte pous, masses d’aigua o cultius. La darrera vegada, cap d’aquesta documentació existia quan la vàrem demanar.”

És més, “si tot estigués en ordre, s’hauria d’informar els veïns de manera reglamentària, cosa que s’ha tornat a fer malament, ja que els cartells que han penjat només diuen «camí tractat amb herbicides» i no s’especifica, tal com tocaria, ni la data del tractament ni el producte que s’utilitzarà per tal que els veïnats puguin prendre les precaucions oportunes.

Aquests incompliments són motius d’infracció i sanció segons la Llei 43/2002 de sanitat vegetal i per això, i per protegir tant la salut humana com el medi ambient, hem demanat la suspensió immediata del tractament amb herbicides. Esperem que aquesta vegada sí que el batle Tomeu Cifre Ochogavía (Tots per Pollença) i el regidor de l’Àrea de Serveis Andrés Nevado (UMP) actuïn amb responsabilitat, i no hagin de ser denunciats davant les autoritats competents”, conclouen.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT
TOT MARCO digital