AIXÍ SERÀ EL NOU EDIFICI DE LA PEIXATERIA, QUE ESTARÀ ACABAT A FINALS DE 2021

El projecte de nova planta ara es troba en exposició pública i tindrà un cost de 280.000 euros