AIXÍ HAN ORGANITZAT LES TUTORIES PRESENCIALS A LES ESCOLES DEL MUNICIPI

212

Des d’aquesta setmana, les illes Balears estan a la Fase 3 de desescalada, la darrera fase abans d’assolir la “nova normalitat” durant la qual es reprendrà l’activitat quotidiana sense restriccions més enllà d’aquelles que han d’evitar nous contagis de coronavirus.

Aquesta “nova normalitat” coincidirà amb el final d’un curs marcat per l’excepcionalitat sorgida arran de la pandèmia. De fet, fa setmanes que la conselleria d’Educació del Govern de les illes Balears, ja va anunciar que aquest curs les classes presencials no es reprendrien.

Això no obstant, durant les dues darreres setmanes, aquells alumnes que aquest curs 2019/20 tanquen cicle (o sigui que han cursen sisè de primària, quart d’ESO i segon curs de cicle de Formació Professional), han pogut assistir a classes presencials.

A partir d’aquest dilluns 8 de juny, des de la conselleria d’Educació, es va instar als centres a ampliar l’atenció presencial a tots els alumnes. Per això, tant les famílies com els centres poden sol·licitar tutories amb els mestres.

PUBLICITAT

Cada família, de manera voluntària, pot acordar amb els tutors dels seus fills una tutoria d’orientacció o de matèria, així com activitats de reforç, independentment del nivell que cursin els infants o del centre educatiu en què estudien.

Llavors cada escola del municipi ha tengut llibertat total per organitzar les tutories grupals pròpies. Al municipi de Pollença, ho han fet així:

CEIP Joan Mas

A partir d’aquesta setmana, al CEIP Joan Mas, han organitzat activitats grupals per cursos i grups reduïts, amb horaris d’entrada i sortida diferents per evitar aglomeracions. En aquest sentit, la directora del centre, Lema Crespí ha apuntat que “un centre amb tant d’alumnat i tan gran, hem hagut de fer una gran organització per adaptar–la al protocol de la fase 3”.

En cap cas, a les tutories grupals, se supera el màxim de 10 alumnes a educació infantil i 15 alumnes educació primària. A més a més, es garanteix la distància de quatre metres quadrats per alumne.

Per suposat, es demana a les famílies que si l’alumne presenta febre, quedi a casa. Per altra banda, els alumnes de Primària han de dur mascareta per accedir al centre i durant les tutories, així com també el propi material escolar. A més a més, per accedir a l’escola, cal respectar les senyalitzacions marcades a les entrades, i s’han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrada i a la sortida.

Els alumnes d’infantil han de dur sabates per canviar-se per poder accedir a l’interior de l’escola.

Pel que fa a les tutories sol·licitades per les famílies, es donarà preferència a l’alumnat que hagi patit una situació d’especial dificultat durant el període de suspensió de les activitats presencials. Per sol·licitar aquestes tutories les famílies haureu d’enviar un correu electrònic al centre, ceipjoanmas@educaib.eu indicant: el nom de l’alumne, un telèfon de contace, el curs i el grup al qual pertany el nin o nina, i explicant el motiu pel qual sol·liciten la tutoria.

L’equip directiu estudia la sol·licitud i respon, indicant el dia i l’hora per fer la tutoria, a més de les mesures de seguretat que han de complir.

Tant si han estat demanades per les famílies com si les ha convocat el centre, tenen caràcter voluntari i sempre amb cita prèvia.

CEIP Costa i Llobera

Al CEIP Costa i Llobera, aquesta setmana han organitzat tutories voluntàries “i recomanables, en petits grups d’entre 5 i 10 alumnes a Educació Infantil i d’entre 10 i 13 infants a Educació Primària” especifica la directora del centre, Maria Antònia Serra.

Per altra banda, “hem donat opció a les famílies, perquè puguin sol licitar tutories individuals”, senyala Maria Antònia Serra.

Aquestes tutories tenen una finalitat, educativa i emocional, i, des del CEIP Costa i Llobera, “pensam que poden ser molt positives aquestes trobades amb els companys i el/ la mestre/a: resolem dubtes i dificultats sorgides durant el període de feina telemàtica i expressam vivències i sentiments”. És més “amb mesures de seguretat i higiene, és un entrenament pel proper curs”, diu Serra.

I és que “s’ha fet molt bona feina on line però tots i totes necessitam presència per a un òptim desenvolupament”, assegura la directora del CEIP Costa i Llobera, Maria Antònia Serra.

CEIP Miquel Capllonch

El director del CEIP Miquel Capllonch del Port de Pollença, Joan Ramon Mateu, apunta que “en vista que ningú no ens ha demanat tutories aquesta setmana, farem una convocatòria voluntària per als alumnes de diferents grups per hores concretes”; o sigui que cada tutor ha organitzat grups reduïts d’alumnes per retrobar-se a les aules durant la propera setmana.

Des del dilluns 15 de juny fins al 19 de juny, al CEIP Miquel Capllonch, faran tres torns de tutories grupals diàries, d’una hora de durada amb la meitat dels alumnes de cada curs.

CEIP Port de Pollença

El director del CEIP Port de Pollença, Mateu Ripoll, també senyala que “durant les dues darreres setmanes, els alumnes de sisè ja podien demanar tutories i, em consta que no només Port de Pollença, sinó a tot el municipi, no en varen demanar cap”.

Ara bé, “aquesta setmana les tutories s’han obert a tothom i tant les poden demanar les famílies com convocar-les des dels centres, sempre de manera voluntària; o sigui, cap alumne està obligat a venir”, especifica Ripoll. Aquesta setmana, al CEIP Port de Pollença, han fet quatre tutories sol·licitades per les famílies i “la setmana que ve hem proposat a les famílies fer-ne tant a educació infantil com priacul”, ha explicat Ripoll.

Per aquestes convidades, les classes d’infantil s’han dividit en tres grups per no superar el màxim de 10 alumnes a cada tutoria grupal, i les classes de primària s’han dividit en dos grups per garantir que no hi haurà més de 15 alumnes a cada tutoria. Les tutories grupals seran de mitja hora i serviran sobretot “per acomiadar-se de les mestres i recollir el material que deixaren a les aules quan es varen aturar les classes presencials”, senyala Ripoll.

De fet, el mateix Ripoll comenta que “per no haver de fer treure les sabates als alumnes d’infantil, marcarem tres zones a la porxada i els grups es trobaran allà amb les mestres que ja han preparat les bosses amb el material que els infants deixaren. A més a més, els hem convocat amb un quart de diferència perquè no es trobin ni per entrar ni per sortir”. Pel que fa als alumnes de Primària, “com que poden entrar en sabates, se’ls convocarà a la classe. Cada torn entraran dos grups de Primària, un per una porta i els altres per l’altra”, informa Ripoll.

En aquestes tutories, a més d’aprofitar per comentar com ha anat aquests mesos de classes on line i resoldre dubtes, els infants que participen al programa de reutilització de llibres, podran retornar-los al centre, ja que la darrera setmana de curs no faran activitat lectiva. “Normalment, fèiem la Setmana Nàutica, o sigui que ja no fèiem classes”, diu Ripoll.

Aquest curs 2019/20, Mateu Ripoll deixa la direcció del CEIP Port de Pollença després de 18 anys al càrrec. El rellevarà a la direcció Úrsula Perelló que aquest curs ha estat Cap d’Estudis del CEIP Port de Pollença.

Mateu Ripoll no només deixa la direcció, sinó que, a partir de l’1 de setembre, començarà una nova etapa professional com a professor d’Educació Física a l’escola de Campanet.

IES Guillem Cifre de Colonya

Aquestes setmanes passades, a l’IES Guillem Cifre de Colonya, han reprès les activitats presencials i ho han fet a partir de tutories que, com als centres d’educació infantil i primària, tant poden sol·licitar els alumnes com convocar-les els professors.

Aquestes tutories grupals convocades des del centre, no són classes lectives i es limiten a un màxim de 15 alumnes per aula, sempre que l’aula permeti garantir les distàncies de seguretat. Quan no es així, els grups s’han de reduir.

Per aquestes tutories grupals “els tutors de cada classe han convocat tots els grups per fer tutories en dues tongades, perquè amb una no hi caben. Són tutories de final de curs per veure com van i com funcionen, més que una classe lectiva”, explica el director de l’Institut d’Educació Secundària, Bartomeu Vilanova.

Per altra banda, “també hem convocat proves de recuperació d’assignatures pendents o qualque cosa. I els exàmens finals de segon de batxiller no hem arribat a temps i els hem convidat a fer els exàmens presencials per assajar la selectivitat. Amb mascareta, distància de seguretat, temps i paper limitat. Ben igual que si fos una prova de selectivitat. La nota aquesta no es té en compte, perquè els alumnes no tenen l’obligació de venir. Aquells que vulguin fer les proves on line també ho poden fer així.

També han cridat alumnes particulars que tenen més dificultats o problemes, així com altres alumnes que ho han sol·licitat.

IES Clara Hammerl

Seguint la recomanació de la conselleria d’Educació, a l’IES Clara Hammerl del Port de Pollença, “hem evitat la pressència física d’alumnes. Això no obstant, hem atès els alumnes que no tenien mitjans o que tenien matèries suspeses. De fet, ara mateix, no hi ha cap alumnes de l’IES que necessiti aparells electrònics perquè des del primer moment i a través del Policia Tutor els ho hem fet arribar. Llavors, disposam d’un pla de recuperació de matèries i de matèries pendents per aquells alumnes que ho necessiten”, explica el secretari, Mateu Vila.

Per la seva banda, “cada tutor ha fet el seguiment de les seves classes i, durant aquestes dues darreres setmanes, s’han atesos els alumnes que han demanat classes presencials”, senyala Vila qui considera que “el fet de ser un centre petit, ens ha permès donar una atenció individualitzada als nostres alumnes”.

Sempre seguint les directrius de Conselleria, els alumnes de quart d’ESO han pogut fer tutories per tractar temes més pedagògics que de contingut lectiu.

Avui, l’IES Clara Hammerl havia de presentar el Pla per al final de curs a l’inspector per acomiadar el curs 2019/20.

CC Monti-Sion

Al Centre Concertat Monti-Sion de Pollença, aquest curs 2019/20 que “no ha estat un curs qualsevol”, sinó que “possiblement [ha estat] un dels més complexos que ens ha tocat viure com a comunitat educativa”. Per aquesta raó, des del centre “hem volgut fer arribar a les famílies un missatge d’acompanyament i tranquil·litat”, senyalen Magdalena Cànaves i Cati Vila en nom del CC Monti-Sion.

A més a més, anuncien que, en aquests moments, “estam treballant de manera constant i incansable per tal de garantir un curs 2020-2021 que s’acosti als objectius que sempre hem defensat: una educació integral, reflexiva, transcendent i innovadora”.

Per acabar aquest curs excepcional i “sempre des de l’interès de combinar la part pedagògica amb l’emocional i amb les condicions de seguretat bàsiques per als nostres alumnes, l’Equip Directiu hem valorat la possibilitat de dur a terme Trobades Tutorials Presencials o Virtuals en petits grups per tal de concloure emocionalment aquest curs tan complex”, senyalen. Per això, “hem organitzat unes trobades de comiat emocional, en les quals podrem concloure i finaltzar el curs 2019-2020 de manera organitzada, voluntària i presencial, i unes altres de resolució de possibles problemes o dubtes acadèmics, per les quals s’han enviat fourmularis als alumnes i/o famílies, depenent de l’edat, i tal i com ja s’havia fet anteriorment a la Fase 2, amb el cursos de 6è d’Educació Primària i 4t d’ESO”, conclouen Vila i Cànaves en nom del CC Monti-Sion.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT