A PARTIR DE DILLUNS, NO ES PODRÀ PUJAR AL PUIG PER MOR DE LA PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ

La Policia Local avisa que, per mor de les obres de rehabilitació del tram formigonat del camí del Puig, no serà practicable aquell carrer temporalment.