A LA ZONA DE CAN PELAT, EL TORRENT PROVOCA PROBLEMES ALS VEÏNATS

332
Torrent de l’Arbossar a la zona de Can Pelat, amb la barana a terra des de fa anys i amb el llit ple de vegetació.

Els veïnats que transiten pel camí de l’Arbossar, en direcció a Can Pelat, es troben amb un pont sobre el torrent, que, al manco, des del 2017 ocasiona problemes als veïnats de la contrada. Aquest torrent recull l’aigua de la vall pollencina de l’Arbossar i de la zona de Campanet.

Els afectats protesten perquè la barana del pont al pas per damunt el torrent de l’Arbossar està espanyada i a terra sense que ni l’Ajuntament de Pollença responsable del camí, ni Recursos Hídrics del Govern de les Illes Balears, responsable del torrent, hagin fet cas a cap dels escrits presentats on es dona compta de la mala situació d’aquest pont i es demana que l’arreglin. Idò així cap de les queixes ha tengut la més mínim conseqüència.

Una altra cosa que han estat reivindicat els veïnats és la substitució del tubs del pont que quan el torrent duu aigua s’embossen per la gran quantitat de vegetació que arrossega. i demanen que siguin substituïts per un pont amb un sol ull pel qual passaria molt més que ara l’aigua i les restes de vegetació que hi ha al torrent.

El pont compte amb uns tubs que s’embossen amb facilitat amb restes vegetals; els veïnats demanen un pont amb un únic ull.

El tema de la neteja del llit del torrent és una altra reivindicació ja que habitualment està ple de vegetació, canyes, restes de branques mortes, herbes… que obstaculitzen el flux de l’aigua i que, fa en arribar al pont xoquin amb les parets del tubs fent un tap amb lo que provoca un augment del nivell de l’aigua fins a sortir del cau i inundar finques i camins de la zona. Els afectats de la zona es queixen d’una falta de neteja regular del llit del torrent que evitaria acumulacions d’aigua i problemes per a totes les finques veïnades del torrent i perills per als que hi ha de transitar habitualment.

PUBLICITAT
Una de les instàncies presentades a l’Ajuntament.

El torrent en aquest punt, vora l’entrada de la finca de Can Pelat, se sol desbordar amb freqüència impossibilitant l’ús del vial i l’accés a les finques del propietaris, Quan s’inunda la zona es dona el cas que els comptadors elèctrics de la finca de can Pelat –que estan just a al vora- queden submergits implicant un perill.

La qüestió en resum que denuncien els veinats de Can Pelat és que ni l’Ajuntament de Pollença, responsable del camí, ni Recursos Hidrícs, responsable del torrent, s’ocupen del camí i torrent provocant problemes i perills que es podrien obviar.

Caseta elèctrica vora el torren a Can Pelat.
PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT