8 CANDIDATS A JOAN MAS, 6 CANDIDATURES PER ALS MOROS I 3 PER A L’AJUNTAMENT VELLA

4686
Fernando Perianes ja té les espases dels càrrecs dels Moros i Cristians a punt per regalar-les als elegits.

Les eleccions als càrrecs del simulacre de Moros i Cristians de 2016 tornen ser molt concorregudes amb 8 cancidats a Joan Mas, 6 candidatures per als moros (Dragut, Lloctinent i Abanderat) i 3 candidatures per a l’Ajuntament Vella. (Si els voleu veure, seguiu aquest enllaç.)
Les eleccions de Moros i Cristians de 2016, si no hi ha canvis, seran el divendres 15 de juliol, entre les 18 i les 22’30 hores, als jardins Joan March de Pollença.
Els candidats a Joan Mas són:
– Rafel Càrdenas “de l’Armeria”
– Jaume Cabot
– Jaume Simó
– Xavier Nadal
– Joan Llompart
– Pep Cànaves “Guineu”
– Ramon Perelló
– Joan Antoni Ferragut
Els candidats a Dragut, Lloctinent i Abanderat són:
– Xisco Sànchez, Miquel Cerdà “Lloberina” i Toni Cerdà “Bravo”
– Lluís Carsi, Tolo Melià i Martí Josep Vives
– Gabriel Ferragut, Miquel Vives “de la Cortera” i Joan Miquel Vives “de la Cortera”
– Manuel Encinas, Jaume Miquel Gual “de la Parra” i Llorenç Vila “Anguiler”
– Guillem Company, Martí Cerdà i Josep Martí Cerdà
– Guillem Jordà “de can Toni Pau”, Toni Cifre “de can Pont” i Pere Gamundí “Xigala”
I les candidatures per a l’Ajuntament Vella estan formades per:
– Pep Cerdà “Ramallet”, Joan A. Suau, David Axartell i Pep Vilanova “Randa”
– Biel March, Miquel Àngel Albis, Tolo Villareal i Tomeu Villalonga
– Cristòfol Cerdà, Antoni Segura, Francisco Fanals i Martí L. March

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT