7 ALTES I CAP NOU POSITIU PER COVID-19

740

La coordinadora del Centre de Salut de Pollença, la Doctora Alejandra Valero, informa que, durant el dia d’ahir, varen donar 7 altes a persones positives per SARS-CoV-2. A més a més, no es va detectar cap nou cas de contagi. Per tant, el nombre de casos actius baixa fins a les 16 persones.

Noves limitacions

Atesa l’evolució de les dades epidemiològiques, la Conselleria de Salut i Consum ha dictat una altra resolució amb una triple finalitat: prorrogar les mesures que regeixen en general a les Illes Balears i establir limitacions específiques per a Mallorca i Eivissa, així com també flexibilitzar algunes mesures a Formentera.

Amb dades del dia 20 d’octubre, en el conjunt de les Illes Balears la incidència acumulada a 14 dies és de 152 casos per 100.000 habitants i la taxa de positivitat és del 4,93 per cent, uns dels millors indicadors epidemiològics de tot l’Estat. Ara bé, tot i la millora evident observada des del mes d’agost, tant la incidència com la taxa de positivitat continuen per sobre dels llindars que l’European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) estableix per definir un territori en situació de risc (60 casos per 100.000 habitants en 14 dies, i una taxa del 3 per cent).

Per aquest motiu, es considera adequat prorrogar les mesures generals temporals que preveu la resolució de 25 de setembre de la consellera de Salut i Consum que restringeixen les activitats que presenten un risc més alt de contagi per a la població o que afecten poblacions especialment vulnerables, així com també la resta de mesures del Pla sotmeses a temporalitat.

PUBLICITAT

D’altra banda, les dades mostren que la situació epidemiològica és diferent en cada illa. En data de 20 d’octubre, l’illa més afectada és Eivissa, amb una IA14 de 168 casos per 100.000 habitants i una taxa de positivitat del 7,24 per cent; la segueix de prop l’illa de Mallorca, amb una IA14 de 147 i una taxa de positivitat del 4,88 per cent, mentre que Menorca i Formentera presenten indicadors més bons, amb unes IA14 de 102 i 8 casos per 100.000 habitants i taxes de positivitat del 4,07 per cent i 0,72 per cent, respectivament.

A Mallorca, l’evolució manifestament positiva fins al dia 9 d’octubre s’ha vist revertida en els darrers 10 dies, durant els quals la incidència ha anat augmentant discretament de manera constant, fins a assolir en aquest període un increment del 19 per cent en l’IA14, que arriba als 147 casos per 100.000 habitants, i s’observa, a més, una dispersió geogràfica elevada dels focus de contagis.

Les dades actuals a les illes d’Eivissa i Mallorca, juntament amb l’evolució que han mostrat durant els darrers quinze dies, i la situació epidemiològica del risc elevat que s’observa tant a la resta de l’Estat espanyol com del continent europeu evidencien la necessitat d’establir mesures restrictives que contribueixin a disminuir la taxa de transmissió de la covid-19 en aquests territoris en una situació de risc fins a nivells que es puguin considerar sanitàriament segurs, per intentar evitar una situació de rebrot que pugui arribar a col·lapsar els sistemes sanitaris.

En sentit oposat, la situació és especialment favorable a Formentera, ja que en els darrers 20 dies només s’ha registrat un sol cas, i ha passat d’una incidència a 14 dies de 100 casos per 100.000 habitants el dia 1 d’octubre a la incidència actual de 8 casos, i se situa així per sota dels llindars de l’ECDC.

Limitacions per al conjunt de les Illes Balears

Amb caràcter general per al conjunt de les illes es prorroga la resolució de 9 d’octubre, si bé s’inclouen modificacions en la regulació de les visites als centres de serveis socials de tipus residencial o habitatge supervisat, per tal de permetre, independentment de la situació sanitària del centre i per raons humanitàries, l’acompanyament dels residents en situació de fragilitat especial.

Limitacions a Mallorca i Eivissa

A més, a Mallorca i Eivissa s’ha optat per incloure diverses limitacions, entre les quals destaquen les que es resumeixen tot seguit:

En l’àmbit social i familiar, s’ha de reduir a 6 persones com a màxim en les trobades socials i familiars, llevat del cas de persones convivents, en què no s’aplica aquesta limitació.

L’aforament màxim per a celebracions nupcials i altres celebracions oficials similars (comunions, batejos, etc.) és de 25 persones a l’interior i 50 a l’exterior.

L’aforament màxim dels llocs de culte és del 30 per cent i es recomana no cantar.

Així mateix, es recomana no fer celebracions socials en l’àmbit laboral, especialment si van acompanyades del consum d’aliments i/o begudes. En tot cas, si es fan, queden sotmeses al límit màxim de 6 persones.

Pel que fa a l’activitat de restauració i comercial, queda prohibit l’ús de les barres en tots els establiments de restauració. El nombre màxim de persones per taula és de 6.

L’aforament dels espais comuns dels centres comercials es redueix al 50 per cent i en els establiments comercials es prohibeix la venda d’alcohol a partir de les 22.00 hores.

És obligatori que figuri l’aforament màxim del local en nombre de persones a l’entrada dels establiments comercials i de restauració.

Pel que fa a l’activitat esportiva, es redueix al 30 per cent l’aforament màxim en les sales de musculació, les sales per a activitats dirigides de les instal·lacions esportives i dels vestidors de les instal·lacions esportives. Les activitats grupals dirigides en aquests espais tancats no poden superar les 15 persones.

Aquestes mesures entraran en vigor a partir de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, excepte les limitacions dels aforaments per a celebracions nupcials i altres celebracions oficials, que produiran efectes a partir del dia 1 de novembre.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT
TOT MARCO digital