53 ALUMNES POLLENCINS FARAN LES PROVES DE SELECTIVITAT PER JULIOL

215

Un total de 53 alumnes de l’Institut d’Educació Secundària Guillem Cifre de Colonya de Pollença, faran les proves de selectivitat els dies 7, 8 i 9 de juliol, sempre que la situació sanitària de la covid-19 ho permeti.

De moment, fins al 2 de juliol, no se sabrà el lloc on els alumnes pollencins faran la selectivitat. I és que, per complir amb les condicions de seguretat sanitària necessàries, aquest 2020, s’han hagut d’habilitar nous espais que s’han afegit als habitual.

Per a ser precisos, a Mallorca, el nombre d’espais per fer la selectivitat ha passat de 3 a 11, dels quals sis són a la part forana; concretament, a l’Auditori de Peguerea, a la Fàbrica Ramis (Inca), al Poliesportiu d’Alcúdia, a l’antiga terminal de l’aeroport de Palma, al Poliesportiu de Manacor i a l’Espai 36 de Sant Llorenç. Sembla que els alumnes pollencins hauran d’anar al Poliesportiu d’Alcúdia, però també podria ser que es repartissen en diferents espais. De fet, fins dia 2 de juliol, no tendran la certesa. Per això, a través de les plataformes GESTIB i UIBdigital, els alumnes seran informats sobre l’espai i l’aula, on els correspon fer l’examen.

A la segona convocatòria de les Proves d’Accés a la Universitat (PBAU), que es durà a terme el mes de setembre, en unes dates encara per definir, hi aniran 10 alumnes de l’IES Guillem Cifre de Colonya.

PUBLICITAT

Degut a les circumstàncies derivades de la crisi sanitària del coronavirus i per garantir l’accés a la Universitat, aquest 2020, s’han adaptat els exàmens a la nova situació amb la voluntat que l’alumnat no es vegi perjudicat per no haver treballat a classe algun bloc o alguns blocs de contingut de qualque matèria, de manera que ha de disposar de la possibilitat d’obtenir la màxima puntuació sense respondre les preguntes corresponents a algun dels blocs de contingut.

Per altra banda, el model de prova no s’allunyarà dels models que les universitats han posat a disposició de l’alumnat i el professorat per a l’actual curs escolar 2019-20, de manera que es contribueixi a fomentar la calma davant una situació d’incertesa sobrevinguda.

Finalment, la prova s’adaptarà al model proposat a l’Ordre PCM 139/2020, de 17 de febrer, per la qual es determinen les característiques, el disseny i el contingut de l’avaluació de batxillerat per a l’accés a la Universitat, i les dates màximes de realització i de resolució dels procediments de revisió de les qualificacions obtingudes el curs 2019-20.

Tot i amb això, cal tenir en compte que, amb motiu de la situació d’incertesa actual, tota la informació pot canviar en qualsevol moment; cosa que, des de la conselleria d’Educació del Govern de les illes Balears, es comunicarà immediatament.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT
TOT MARCO digital