2020, MIG ANY DE PLUGES

230
L'artista Nofre Fuster, en un dels retrats del confinament, va mostrar aquell mes d'abril gris i plujós de 2020. Foto: Nofre Fuster.

Durant el primer mig any de 2020, a l’estació meteorológica del carrer Creus de Pollença, s’han registrat 491’3 litres per metre quadrat la qual cosa suposa una diferència positiva de 127’3 litres per metre quadrat respecte la mitjana habitual d’aquest període.

Aquesta diferència positiva, de fet, es deguda a les precipitacions del segon trimestre de 2020, quan es varen recollir 292’6 litres per metre quadrat, la major part dels quals durant el mes d’abril quan es varen registrar 221’2 litres per metre quadrat.

Aquest era el cabal del torrent de can Botana el matí del 21 d’abril, després d’una jornada de pluges ininterrompudes.

A les importants pluges del mes d’abril, s’afegiren unes pluges inusuals durant el mes de juny, quan es varen aplegar 52’6 litres per metre quadrat, això és 34’6 litres per metre quadrat per damunt de la mitjana. En canvi, el mes de maig, només va ploure 18’8 litres per metre quadrat, això és 26’2 litres per metre quadrat per davall de la mitjana.

El dia més plujós del trimestre i també de l’any va ser el 21 d’abril, quan es varen recollir 92’8 litres per metre quadrat.

PUBLICITAT

Any agrícola

Des del mes d’octubre de 2019, quan s’inicia l’any agrícola, fins al mes de juny de 2020, s’han registrat 790’1 litres per metre quadrat. De moment, el mes més plujós, com s’ha dit, ha estat el d’abril amb 221’2 litres per metre quadrat. Ara bé, també són de destacar els 154 litres per metre quadrat registrats al mes de novembre.

Foto: Antònia Ferrer Vara.

Comparativa 2019: primer trimestre

Aquest 2020, es recolliren 126’8 litres per metre quadrat durant el mes de gener, més del doble de la precipitació que es va registrar durant el mes de gener de 2019, quan va ploure 58’2 litres per metre quadrat.

Durant el mes de febrer de 2020, tan sols va ploure 0’4 litres per metre quadrat, molt per davall del 14’2 litres per metre quadrat que varen caure el mes de febrer de 2019, una precipitació ja minsa.

I, el mes de març de 2020 varen caure 71’6 litres per metre quadrat, molt per damunt dels 8’8 litres per metre quadrat que caigueren el mes de març de 2019.

Segon trimestre

El primer trimestre de 2020 va ser més plujós que el de 2019. Això no obstant, els 198’8 litres per metre quadrat recollits durant els tres primers mesos de l’any estaven 33’2 litres per metre quadrat per davall de la mitjana. Això sí, lluny dels 81’2 litres per metre quadrat que varen caure durant el primer trimestre de 2019.

Durant el mes d’abril de 2020, va ploure 221’2 litres per metre quadrat, a una distància abismal dels 27 litres per metre quadrat que es varen registrar durant el mes d’abril de 2019.

El 20 d’abril, el torrent de can Botana abocava tota aquesta aigua a la mar.

Pel mes de maig de 2020, tan sols es varen aplegar 18’8 litres per metre quadrat, 12 dels quals caiguts el 10 de maig. Ben al contrari dels 53’6 litres per metre quadrat que caigueren el mes de maig de 2019.

Finalment, durant el mes de juny de 2020, s’han recollit 52’6 litres per metre quadrat, 30’4 dels quals el dia 7 de juny. Una quantitat ben lluny dels 0’2 litres per metre quadrat que caigueren el mes de juny de 2019.

El dia més plujós d’aquest primer semestre de 2020 va ser el 21 d’abril, quan en una sola jornada es recolliren 92’8 litres per metre quadrat. El dia més plujós del primer semestre de 2019 va ser el 3 de maig, amb 17’8 litres per metre quadrat.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT