2020 JA SUPERA LES PRECIPITACIONS DEL PASSAT 2019

161
Brusca i mal temps. Foto: Xesca Serra.

Tancat el tercer trimestre de l’any, aquest 2020 ja supera les precipitacions del passat 2019. A hores d’ara, a l’estació meteorològica de carrer Creus de Pollença, s’han registrat 625’5 litres per metre quadrat amb el que va d’any, mentre que durant els 12 mesos de 2019 se’n recolliren 618’8 litres per metre quadrat. A pesar d’aquesta diferència abismal entre els dos anys, cal deixar clar que el 2019 va ser un any sec, mentre que el 2020 recull precipitacions dins la normalitat.

Precipitacions tercer trimestre

Durant els mesos de juliol, agost i setembre de 2020, al carrer Creus, s’ha recollit 134’2 litres per metre quadrat la qual cosa significa 2’2 litres per metre quadrat per damunt de la mitjana habitual en aquest trimestre de l’any.

El mes de juliol es recolliren 3’6 litres per metre quadrat, dos dels quals varen caure dia 15 de juliol. El mes d’agost es registraren 30’4 litres per metre quadrat, dels quals 29’6 varen caure el dia 29 d’agost. I el mes de setembre es comptabilitzaren 100’2 litres per metre quadrat, essent el dia més plujós el 7 de setembre, quan es recolliren 45’4 litres per metre quadrat. Per tant, el dia més plujós del trimestre ha estat el 7 de setembre.

Durant el mes de juliol, varen caure 14’4 litres per metre quadrat menys d’allò que és habitual per al setè mes de l’any i, durant el mes d’agost, 12’6 litres per metre quadrat menys de la mitjana. En canvi, durant el mes de setembre, va ploure 29’2 litres més d’allò que és habitual i ha permès tancar el trimestre dins la normalitat pel que fa a les pluges.

PUBLICITAT

El passat 2019, durant els mesos de juliol, agost i setembre varen caure 37’2 litres per metre quadrat, o sigui un centenar de litres menys que enguany.

Any agrícola

Amb el mes de setembre, no només es tanca el tercer trimestre de l’any en curs, sinó que es clou l’any agrícola que s’inicià el mes d’octubre de 2019. Des d’aleshores ençà, a l’estació meteorològica del carrer Creus de Pollença, s’han recollit 924’3 litres per metre quadrat.

A l’anterior any agrícola, 2018/19, es varen recollir 725’4 litres per metre quadrat. I és que si bé el darrer trimestre de 2018 va ser molt plujós (405’4 litres per metre quadrat), els nou primers mesos de 2019 foren especialment secs (320 litres per metre quadrat).

Precipitacions dins la mitjana

Des que es va començar l’any 2020, hi ha hagut mesos molt plujosos i mesos secs. Entre uns i altres, les precipitacions estan dins la mitjana habitual.

De gener a setembre de 2020, a l’estació meteorològica del carrer Creus de Pollença, s’han recollit 625’5 litres per metre quadrat, la qual cosa representa 6’5 litres per metre quadrat per damunt de la mitjana habitual per aquests mesos.

El mes més plujós de 2020 ha estat el d’abril, quan es recolliren 221’2 litres per metre quadrat, essent el dia més plujós el 21 d’abril, quan en 24 hores es recolliren 92’8 litres per metre quadrat. De moment, aquesta data és la que major precipitacions ha donat de tot l’any 2020.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT
TOT MARCO digital