2.179 ALUMNES COMENCEN EL CURS 2019/20

236

Fins 2.179 alumnes d’Educació Infantil, Primària i Secundària han començat, dia 12 de setembre, el curs 2019/20 a les escoles del municipi; un dia més tard del previst degut a la suspensió de les classes a Pollença i a altres pobles de la serra de Tramuntana a causa de les previsions de meteorologia adversa.

Total alumnes centres infantil, primària i secundària de Pollença

Entre els nervis d’aquells que inicien l’escolarització o canvien de cicle, i les ganes de retrobar-se amb els companys, el curs ha arrencat amb “normalitat”. Més enllà de la variabilitat climatològica, aquesta normalitat va des de la il·lusió per emprendre nous projectes fins a resignar-se a haver de conviure amb antics problemes com l’ascensor del Centre d’Educació Infantil i Primària Port de Pollença que no arriba mai.

Entre els nous projectes del curs 2019/20, el més destacable és que al CEIP Joan Mas de Pollença posen en funcionament l’Aula Oberta, això és un espai per als alumnes que necessiten suport específic, sense ser de necessitats educatives especials. De fet, l’Aula Oberta de Joan Mas s’obre a alumnes d’altres centres educatius que necessiten suport puntual. No debades, els alumnes seguiran el curs amb els companys de classe i, de manera puntual, aniran a l’Aula Oberta per de manera personalitzada el procés d’aprenentatge. Per aquesta raó, al CEIP Joan Mas, compten amb un professor dedicat a aquesta Aula Oberta. A més d’aquest nou professor, el claustre s’amplia amb mig professor més d’AL que els correspon per ràtios.

A més a més, el CEIP Joan Mas estrenen certificat com a Centre de Qualitat, una distinció que varen obtenir l’any passat i que enguany ja disposen de l’acreditació de Sistema de Millora Continua.

PUBLICITAT

Pel que fa al projecte educatiu, continuen amb les metodologies actives de l’aprenentatge i amb els projectes cooperatius.

Finalment, agraeixen la iniciativa d’uns pares per arreglar el ficus del pati.

Al CEIP Costa i Llobera, també comencen el curs amb novetats. Concretament, aquest curs 2019/20 impulsen la formació matemàtica lúdica i manipulativa des dels 3 fins als 12 anys. Ara bé, seran els alumnes de primer cicle d’Educació Primària (primer, segon i tercer) els primers en iniciar-se en una altra manera de tractar les matemàtiques a través del projecte Innova Mat, un sistema ideat per professionals de la didàctica i enginyers que ja fan servir de manera experimental alguns centres de Barcelona.

Per aquest curs 2019/20, l’alumnat del CEIP Costa i Llobera treballaran de manera transversal el tema del medi ambient i tot allò que es pot fer per frenar el canvi climàtic. Alhora que insistiran amb la màxima “caminant o pedalejant a l’escola anam”.

Des del primer dia de feina, tots els professors del CEIP Costa i Llobera són a lloc. En aquest sentit, és de destacar que un 30 per cent del professorat s’ha renovat i els han concedit el mig professor d’anglès i el mig AL que demanaren a final del curs passat.

Al CEIP Miquel Capllonch, on la diversitat cultural del Port de Pollença es tradueix a les aules amb més de 21 nacionalitats diferents, continuen amb el projectes d’educació emocional i els treballs cooperatius. I impulsaran un nou programa de comprensió lectora i escriptura.

A més a més, se sumen al projecte Escoles Connectades amb el qual tots els centres educatius de les Illes Balears estaran connectats gràcies a una ajuda procedent de Fons Europeus. Per aquesta raó, els dies previs a l’inici del curs conclogueren la instal·lació d’internet a aquell centre educatiu.

Al CEIP Port de Pollença, la “normalitat” sempre va entre cometes, ja que fa anys que esperen un ascensor que mai no arriba. A més a més, a aquesta mancança, s’hi sumen les “goteres importants que tenim al gimnàs i que havia d’arreglar l’IBISEC, però amb data de 31 de juliol va comunicar a l’Ajuntament que, com que l’edifici és municipal, és cosa de l’Ajuntament arreglar-ho”, apunta el director, Mateu Ripoll.

A més de dificultar les classes d’educació física els dies que plou, les goteres del gimnàs dificulten les tasques de neteja. En aquest sentit, Ripoll comenta que “hi ha una dona de neteja que ve el matí, abans de començar les classes, i una que ve a mitjan matí. Nosaltres demanam que venguin totes dues el matí, perquè els dies que plou, com que han d’eixugar l’aigua del gimnàs, les aules queden sense netejar i quan arriba l’altra dona, els alumnes són a classe. La neteja és competència de l’Ajuntament, però no ens escolten.”

Tot i amb això, “ens han fet quatre cosetes: han pintat un parell d’aules i ara repassen les persianes”, enumera Ripoll.

Finalment, al Centre Concertat Monti-Sion de Pollença, aquest estiu “no s’han realitzat obres significatives, sinó que s’han arreglat petits desperfectes que s’arreglaran en un parell de setmanes”.

Pel que fa al sistema educatiu, Monti-Sion “té previst dur a terme un projecte de millora entorn a l’aprenentatge digital de l’escola. Per això, compraran nous equipaments i adequaran la xarxa de cara als nous entorns d’aprenentatge.”

A l’Institut d’Educació Secundària Guillem Cifre de Colonya de Pollença, el 21 de setembre començarà el curs 2019/20 per als alumnes del Cicle Formatiu i ho farà amb el desdoblament del grau superior amb una formació específica per a Monitor de gimnàs i una altra d’Animació. Pollença i un institut de Palma són els únics que, de moment, desdoblen aquet cicle superior.

Per la seva banda, els alumnes de primer, segon i tercer d’ESO continuaran treballant per projectes, mentre que els alumnes de quart d’ESO, des de diferents assignatures, faran treball de recerca amb l’objectiu d’elaborar una revista.

Durant aquest estiu, s’han fet obres de remodelació d’espais, perquè els feien falta dues noves aules.

A l’IES Clara Hammerl, el curs ha començat amb tots els professors a lloc i amb humitat a les claraboies, un problema que comparteixen amb altres escoles de les illes Balears. L’IBISEC, que s’ocupa del manteniment d’aquest centre, està en coneixement d’aquest “problema”.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT