1957: EL PI DE SANT ANTONI ERA DE CAN PONTICO

1223
Foto cedida per Llorenç Bota

L’any 1957, el Pi de Sant Antoni era de la finca pollencina de Can Pontico, o sigui no era de Ternelles d’on ara sembla que l’han anat a cercar “tota la vida”. No debades, aquesta fotografia, que ha cedit Llorenç Bota, està captada davant Can Pontico.

Per altra banda, és també evident que no hi havia la gentada que, actualment, va a cercar el Pi, sinó que eren un grup reduït d’homes i al·lots qui duien a terme aquesta tasca que avui ocupa bona part del dia de Sant Antoni.

En qualsevol cas, allò que no ha canviat és l’alegria, tant és ara com abans que la bulla, siguin molts, siguin manco, domina aquesta festa tan pollencina.

De les persones que es poden veure a la fotografia, se’n poden identificar una trentena que són:

PUBLICITAT

1:Martí “Basurer”; 2: Toni “Malalt”, 3: Joan “Xarrió”, 4: “Ferreret”, 5: “Boiet”, 6: Bernat Oliver, 7: Llorenç Bota, 8: Toni “Apotecari”, 9: Pep “Capseta”, 10: Joan Bauzà “Saig”, 11: Toni “Formentor”, 12: l’amo en Mateu “del Molí”, 13: Toni “de l’Ensa”, 14: “Tiraneta”, 15: “Catino”, 16: Xisco “Gorreta”, 17: Jaume “Dimoni”, 18: “Cristet”, 19: en Llargo xeremier de Sencelles, 20: Tomeu del Bar Oasis, 21: Joan Llitrà, 22: Tomeu “Masset”, 23: Serra, 24: Pere Antoni Rotger “Joan Mas”, 25: Andreu Oliver “Raconer”, 26: “Catany”, 27: Joan de la Torre, 28: Jaume “Rivet”, 29: Pau “Mosca” i 30: Joan “Boi”, 31: en Llargo, flabioler de Sencelles i germà del xeremier, 32: Guiollem Vives, 33: En Formentor o Cerol, 34: Jaume Pixona, 35: en Balater.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT