185 ENTITATS DE LES ILLES REBEN AJUDES DE L’ESTALVI ÈTIC DE COLONYA

234

*Foto d’arxiu del lliurament de les ajudes de l’Estalvi ètic de Colonya de 2019, abans de la pandèmia.

El Comitè Ètic ha acordat distribuir les ajudes de 304.691 euros entre 185 entitats de les illes que desenvolupen activitats en el camp de l’acció social i conservació de l’entorn natural.

Distribució per àrees:

un 64 per cent a l’àmbit assistencial
un 9 per cent a sostenibilitat i medi ambient
un 9 per cent a l’economia social
un 13 per cent en el camp cultural i alternatiu
i un 5 per cent en el terreny de la cooperació al tercer món

PUBLICITAT

Tot això, gràcies a les aportacions dels clients d´Estalvi Ètic que han permès duplicar les ajudes perquè les entitats puguin dur a terme els seus projectes per fer front a la seva greu situació originada per la pandèmia.

L’Estalvi Ètic permet als clients de Colonya Caixa Pollença ser solidaris i saber que els seus estalvis s’inverteixen amb criteris ètics.

Podem constatar que l’Estalvi Ètic s’està convertint en un referent ètic dins el món financer per a totes aquelles persones i entitats que volen fer un ús socialment responsable dels seus doblers.

L’Estalvi Ètic és una iniciativa que desenvolupa activitats de captació de recursos d’estalvi amb dues finalitats: per una banda, l’Ètica, mitjançant la concessió de finançaments, amb els imports dels dipòsits mantinguts pels impositors, i per una altra, la Solidària, a través de les aportacions solidàries dels titulars dels comptes de l’Estalvi Ètic.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT