15 DE MAIG, SANT ISIDRE

279
L'abeurador de Sant Isidre.

Isidres no n’hi ha gaires a Pollença, al manco jo no en conec cap. Però, això no vol dir que aquest sant madrileny (Isidre el Llaurador o de Madrid -Isidro de Merlo y Quintana 1080/1130-) patró d’aquella comunitat, no hagi tengut devoció en temps passats, com es pot deduir de les nombroses informacions que els historiadors han aportat en documentació diversa o de les festes organitzades al patró del gremi dels llauradors. També n’és prova que el sant doni nom a un carrer -cèntric i discret- a la vila. I més vistós és l’abeurador amb l’efígie del sant que el curulla a la placeta de l’Assoleiador.

Per això, i perquè avui és la festivitat, he espigolat el que surt, no del sant, ni de la festa, sinó només de l’abeurador situat al carrer del Roser Vell, cruïlla amb el de Mallorca, i Canonge Llobera i altres molt propers com el de les Cabrelles i Puig de Maria formant una eixamplada coneguda com la placeta de l’Assoleiador.

Miquel Bota Totxo, Pere Salas i Juan Torres són els que han aportat la informació que aquí hem reunit. Però anem a l’abeurador.

La construcció de la font, en un dels principals accessos, o sortides del poble, en un lloc ampli, fou motiu, segurament, per instal·lar-hi una font d’aigua potable per al subministrament dels veïnats de la zona i també, per apaivagar la set dels animals que per allà transitaven amb un abeurador.

PUBLICITAT

Abans de fer la font s’hagué de traslladar la interessant creu de terme que hi havia al lloc, mudant-la uns metres, fins al començament del carrer Puig de Maria, on hi va estar fins el 1920 quan es tornà traslladar fins a l’emplaçament actual, al jardinet de l’església del Roser vell.

La construcció de la font de sant Isidre costà 5.511’35 reials, però els donatius només foren de 2.984’75 reials, als que se n’hi afegiren 194 de la col·lecta del dia de la inauguració de la font, altres 330 en motiu d’una rifa, 36 recaptats en un ball públic i 46’60 en donatius anònims. Així s’arribà als 3.591’35 reials (que suposaven unes 898 pessetes -moneda apareguda el 1868, poc temps abans de fer l’abeurador, per això sovint comptaven en reials, la moneda anterior-) i l’Ajuntament hagué d’afegir el que faltava, és a dir, 1.920 reials.

Pel que fa a les despeses, cal dir que l’obra la feu el mestre picapedrer, Josep Orell amb un cost de 1.840 reials (unes 460 pessetes) repartits en 116 jornals de mestre, 192 jornals de picapedrer i 17 jornals de manobre. El cost de picar la pedra que s’utilitzà fou de 231 reials. També s’empraren 28 quintars i 14 lliures de canonada de plom que costà 3.440’35 reials, finalment dir que la diferència fou per altres petites despeses.

Abeurador de Sant Isidre al carrer del Roser vell, pintura de Mateu Llobera.

La font de Sant Isidre es va inaugurar el 13 d’agost de 1871. Fou beneïda per l’ecònom Mn. Bartomeu Aloy, que fou precedit per l’encarregat de presidir la corporació, Joan Llobera, (i no pel Batle que havia dimitit uns mesos abans), seguit l’actuació de la Banda de Música de El Progrés.

Però no fou fins uns anys després quan s’hi situà l’estàtua del sant, ja que consta que el ple municipal de 25/04/1875, fou qui autoritzà als obrers de Sant Isidre per situar sobre la font de l’Assoleiador el bust del sant, fabricat aposta.

D’aquell llunyà any fins al pandèmic 2020 moltes han estat les vicissituds de l’abeurador, aixeta, broll i estatueta d’aquest indret pollencí; però cal dir que actualment la conservació de l’indret és bastant bona, comparant-la amb la d’altres temps, així i tot, al sant li falta el bastó i algun element necessita restauració així com una més freqüent feina de manteniment i neteja.

Tot això perquè avui, 15 de maig, és Sant Isidre.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
TOT MARCO digital
PUBLICITAT